Elever på vei ut til anlegg.

Klasserommet på merdkanten

Meløy videregående skole avd. Inndyr har valgt en praktisk tilnærming for elevene sine, som hver uke får testet teori i praksis ute på oppdrettanlegg. Studierektor Hanne Edvardsen legger vekt på at kvaliteten på utdanningen er avhengig av et godt samarbeid mellom skolen og havbruksnæringen.

Publisert

Meløy Videregående skole har valgt en praktisk tilnærming for elevene sine på Inndyr. I tillegg til teoretisk undervisning i akvakulturfaget, får elevene hver uke praktisk erfaring ute på oppdrettsanlegg. Skolen opplyser selv at dette er en av årsakene til en høy gjennomføringsgrad blant elevene sine og at flere søker seg til studiestedet.

- Hos oss får elevene praktisk opplæring ute på havet, slik at de blir kjent med de vanligste arbeidsoppgavene som gjennomføres på et oppdrettsanlegg. Vi har søkelys på kvalitet og læringsutbytte, og dette tror vi er en av suksessfaktorene våre, sier Hanne Edvardsen, studierektor hos Meløy Videregående Skole avd. Inndyr, i en pressemelding.

Elevene Sebastian Lieng og Eir Linnea Didriksen.

Skolen har i dag 93 studieplasser, hvor 30 av studieplassene tilhører VG2 Akvakultur, som omfatter havbruk. To av elevene som har valgt akvakultur som spesialisering er Sebastian Lieng (17) fra Bodø og Eir Linnea Didriksen (16) fra Inndyr. For Sebastian Lieng ble skolen hans første møte med havbruksnæringen, og selv forteller han at studiet til nå har svart til forventingene.

- Jeg så for meg mye praksis, og det fikk jeg. Jeg ville jobbe på havet og det synes jeg skolen legger veldig godt opp til. Denne uken jobber vi med snittvekt og slakting, og neste uke får vi prøvd noe annet, forteller Lieng.

Edvardsen understreker at studiet har opplevd stor økning i antall søkere. – Vi ønsker jo å kunne tilby alle plass, men i løpet av de siste årene har vi for første gang tatt i bruk ventelister, sier Edvardsen. 

Meløy videregående skole er en av to offentlige videregående skoler i Nordland som tilbyr undervisning i akvakulturfaget. 

Lokalitet Sund, den eldste lokaliteten tilknyttet Gildeskål Forksningsstasjon.

Samarbeid mellom skole og næring

Meløy Videregående har et løpende samarbeid med Gildeskål Forskningsstasjon, som sammen med skolen drifter en undervisningskonsesjon, tilhørende Nordland fylkeskommune. Studierektor Hanne Edvardsen legger vekt på at kvaliteten på utdanningen er avhengig av et godt samarbeid mellom skolen og havbruksnæringen

Morten Lorentsen og Hanne Edvardsen.

- Vi har jevnlige møter med Gildeskål Forskningsstasjon gjennom hele skoleåret. Her evaluerer vi hva vi har oppnådd og hvordan vi skal kunne tilby elevene en tidsriktig og moderne undervisning, som binder sammen teori og praksis. Slik sikrer vi høy kvalitet på utdanningen, utdyper Hanne Edvardsen.

Morten Lorentsen er styreleder i Gildeskål Forskningsstasjon AS, som hvert eneste år tilbyr praksisplasser til elevene fra studiestedet. 

- Vi stiller med praktisk opplæring, skolen har ansvaret for studieløpet og vi får hjelp fra visningssenteret vårt som tilrettelegger for kunnskapsdelingen. Dette gjør at elvene sitter igjen med ei god verktøykasse etter endt skolegang, avslutter Lorentsen.

Videre understreker Lorentsen: – Dette er ei næring som utvikler seg svært raskt, og det er viktig at vi hjelper til og forbereder elevene på hva de møter i arbeidshverdagen.