Regjeringen prioriterer å legge til rette for at norsk, maritim næring skal kunne hevde seg i et internasjonalt marked. Illustrasjonsfoto: Sletta Verft

Menon Economics skal gjennomføre verftsstudie

Verftsnæringen er sterkt påvirket av både fallet i oljeprisen og koronapandemien. I dag har Menon Economics fått i oppdrag av Nærings- og fiskeridepartementet å gjennomføre en studie av næringen for å kartlegge markedssituasjonen og effekten av dagens virkemidler.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er tre år eller eldre.

- Menon Economics har omfattende erfaring med studier av maritim næring og god kunnskap om verftsnæringen. De leverte et svært godt løsningsforslag og viser god forståelse for problemstillingene som skal belyses, sier næringsminister Iselin Nybø (V).

Regjeringen varslet i stortingsmeldingen om maritim politikk, Grønnere og smartere - morgendagens maritime næring fra desember 2020 at den vil gjennomføre en studie av verftsnæringens økonomiske og konkurransemessige situasjon.

- Regjeringen følger utviklingen i verftsnæringen tett. Gjennom verftsstudien som nå settes i gang vil vi få enda bedre kunnskap om situasjonen i næringen, og et godt grunnlag for videre utvikling av politikken. Regjeringen prioriterer å legge til rette for at norsk, maritim næring skal kunne hevde seg i et internasjonalt marked, sier Nybø.

Anskaffelsen har en kostnadsramme på 750 000 kroner.