Bilde av en Guardian-bøye til havs, i kombinasjon med en illustrativ skjermdump av dahsbordet som brukere har tilgang til.

Seacloud kjøper miljøovervåkningsporteføljen til Meox

Alta-selskapet Meox kjøper miljøovervåkningsproduktene og -programvaren til Meox i Namsos. 

Publisert Sist oppdatert

Bluefront Equity-eide Seacloud, som leverer programvare og sensorteknologi for analyse og bruk av miljødata for oppdrettsnæringen, har inngått avtale om å kjøpe miljøovervåkningsproduktene og -programvaren til leverandørselskapet Meox, melder selskapet i en pressemelding. 

Som del av avtalen kjøper Seacloud alle immaterielle- og salgsrettigheter for de populære «Guardian»-produktene. Dette er batteridrevne flytebøyer som måler ulike vannparametere som oksygen, salinitet, vannstrøm, temperatur, turbiditet osv. Flytebøyene plasseres der kunden ønsker i merden og sender data trådløst opp i en nettsky. 

I dag står rundt 570 Guardian-bøyer i oppdrettsanlegg langs hele norgeskysten, samt utenfor Island, Skottland, Færøyene og Hellas. Seacloud overtar ansvaret for vedlikehold og salg av disse.

- Målet er å tilby alle kundene til både Seacloud og Meox en mer helhetlig miljøovervåkningsløsning enn de har i dag. Vi ser også frem til å få Guardian-produktene inn i produktporteføljen vår, sier Jens-Harald Jenssen, daglig leder i Seacloud.

Jens-Harald Jenssen, daglig leder i Seacloud.

Partene har ikke oppgitt de finansielle detaljene av transaksjonen, som gjennomføres ved at Seacloud kjøper datterselskapet GuardianAQ AS fra Meox. Datterselskapet har ingen ansatte.

Mer data i samme system

Seacloud tilbyr i dag sensorer og programvare som gir oversikt over miljøforholdene til fisken. I tillegg har selskapet løsninger som gir oversikt over utstyr, drift og logistikk. Løsningene standardiserer, kvalitetssikrer og effektiviserer arbeidsprosesser for oppdrettsnæringen.

Seaclouds kunder har tilgang til et dashbord som selskapene mener gir en lettforståelig oversikt over miljødata. Sensordata fra Guardian-bøyene vil fremover integreres med Seacloud-plattformen. Dermed kan oppdrettere få tilgang til all miljøovervåkningsdata i ett og samme system.

- Gjennom oppkjøpet av produktporteføljen til Meox ekspanderer vi tilbudet vårt innen miljøovervåkning for oppdrettere, som dermed vil få tilgang til enda mer driftsdata gjennom programvaren vår, sier Jens-Harald Jenssen,

Dagens brukere av Meox sin skybaserte programvare vil få tilbud om å ta i bruk Seaclouds programvare. 

Vekst- og konsolideringsstrategi

Kjøpet av produktporteføljen til Meox er en del av Seaclouds vekst- og konsolideringsstrategi for å bygge opp den mest robuste SaaS-aktøren i oppdrettsnæringen.

I august slo Seacloud seg sammen med programvareselskapet Naviaq for å tilby et enda mer komplett og kostnadseffektivt datadrevet tjenestetilbud til oppdrettsindustrien. Begge selskapene har sjømatinvestor Bluefront Equity som største eier.

Seacloud har hovedkontor i Alta. I tillegg har nyfusjonerte Seacloud/Naviaq kontorer i Trondheim, Namsos og Tromsø. Meox holder til i Namsos i Trøndelag.