Vibecke Bondø (50) blir administrerende direktør for det sammenslåtte oppdrettsselskapet bestående av Midt-Norsk Havbruk AS og SalmoNor AS. Her er Vibecke Bondø, avbildet sammen med 1. nestleder i Sjømat Norge-styret, Inger-Marie Sperre (til høyre). Foto: Torkil Marsdal Hanssen - PKOM AS

Vibecke Bondø skal lede fusjonerte Salmonor

Vibecke Bondø skal lede det sammenslåtte Midt-Norsk Havbruk (MNH) og Salmonor. Frank Øren leder MNH fram til fusjonstidspunktet.

Publisert Sist oppdatert

Det er i dag besluttet at Vibecke Bondø (50) blir administrerende direktør for det sammenslåtte oppdrettsselskapet bestående av Midt-Norsk Havbruk AS og SalmoNor AS, som får navnet SalmoNor ved gjennomføring. Fusjonen bygger en større, sterkere og mer robust havbruksaktør i et av Norges beste områder for lakseoppdrett.

Fusjonen er avhengig av Konkurransetilsynets godkjenning, men forventes gjennomført innen utgangen av september. Det er to solide og sterke oppdrettsselskaper med felles historie tilbake til pionertiden for havbruksnæringen, som skal slås sammen.

Potensial til å nå 40 000 tonn

- Jeg er stolt og ydmyk for å ha blitt gitt tilliten til å lede det fusjonerte selskapet og ser frem til å ta fatt på oppgaven. Vi skal bygge videre rundt de ansatte som er i selskapene i dag og deres kompetanse. Jeg gleder meg til, sammen med et større og sterkere team, å skape enda bedre industrielle løsninger for optimal og bærekraftig produksjon av sunn og god laks, sier Vibecke Bondø, som i dag er daglig leder i SalmoNor AS i en pressemelding. 

Styreleder Helge Gåsø i MNH er fornøyd med rask avklaring rundt hvem som skal lede det fusjonerte SalmoNor, som i 2021 har et samlet slaktevolum på rundt 37 000 tonn med potensial til senere å nå 40 000 tonn.

- Styret hadde to meget gode kandidater å velge mellom. Vibecke Bondø har over lang tid levert meget gode biologiske og økonomiske resultater, og blir viktig i arbeidet med å utvikle en kompetent organisasjon og optimal drift i det fusjonerte SalmoNor, sier Gåsø.

- Samtidig vil MNH og NTS takke Frank Øren for jobben han har gjort for selskapet. Vi er meget takknemlig og beklager at Frank nå ikke ønsket å være med videre. Men våre veier kan krysses igjen, sier Gåsø, som også er største eier i NTS ASA.

Fortsetter ikke

Frank Øren ble ansatt som daglig leder da NTS ASA kjøpte MNH i 2017. Han er stolt av resultatene MNH har oppnådd.

- MNH har vokst betydelig gjennom deltakelse i statens auksjoner og offensivt innovasjonsarbeid. Det har utfordret hele organisasjonen, og jeg er stolt av hver og en av mine medarbeidere og det vi har fått til. Nå skal jeg bidra til en smidig fusjonsprosess som legger godt til rette for ytterligere vekst, sier Øren.

Øren vil lede MNH fram til fusjonstidspunktet. Deretter vil han i første omgang fokusere på sitt eierskap i utstyrs- og tjenesteleverandøren Smir, som står bak Hydrolicer.

- Jeg skal fortsatt være en del av den desidert mest spennende av alle næringene i dette land, havbruksnæringen, sier Øren, som også vil følge utviklingsprosjektet knyttet til hev- og senkemerden Aquatraz til endelig ferdigstilling.