Randi Grøntvedt er ansvarlig for det næringspolitiske og faglige arbeidet på havbruksområdet i Midt-Norge.

Havbruk Midt stiller spørsmål til potensiale

Hva er status? Hvordan kan en bli bedre? Må alt stadig bli nytt, eller kan noe optimaliseres? Havbrukere i midt innleder 2023 med å stille spørsmål.

Publisert

- Vi vet vi har et stort potensiale. Vi må bare bli flinkere til å synliggjøre mulighetene, sammen, skriver de i en pressemelding.

Randi Grøntvedt og Kristian Henriksen er svært samstemte. 31. januar – 1. februar samler de havbruksnæringen fra Stadt til Bindal på selveste Britannia i Trondheim. Anledningen er årsmøte og konferanse for Sjømat Norge havbruk midt og NCE Aquatech Cluster.

- Vi har gjort dette noen år, med suksess, dessuten er det å lære fra hverandre og diskutere ulike løsninger den eneste måten å bli bedre på. Vi trenger virkelig gode diskusjoner, som kan inspirere til å utnytte potensialet vårt, sier regionsjef Randi Grøntvedt.

- For potensialet er der. Det er jo her i regionen at havbrukseventyret startet. Region Midt må også vise det i 2023. At vi kan være i tet på en rekke områder, sier klyngeleder Kristian Henriksen.

Fra lunsj til lunsj

To dager. Med årsmøter i forkant og etterkant. Midt imellom en spennende konferanse. Grøntvedt og Henriksen lover godt innhold.

- Vi må få trekke fram at vi har et godt samarbeid internt, mellom både aktører i sjø og i utstyrsleddet. I tillegg så er dialogen vi har med forvaltning og kunnskapsnivå bra, sier Grøntvedt.

- Her er det større rom og muligheter. Om du ser på programmet så trekker vi fram både biosikkerhet, miljø, nye ressurser og blant annet vekstmuligheter. Det er uten tvil store tema som gir rom for videre utvikling av regionen.

22 ulike foredrag

NCE Aquatech Cluster er klyngesamarbeidet for teknologileverandører til havbruksnæringen og omfatter mer enn 100 ulike aktører. Sjømat Norge havbruk Midt, er arbeidsgiverorganisasjon for havbruksbedrifter fra Stadt i sør til Bindal i nord.

De to dagene samler tradisjonelt fra rundt 150 personer i næringen. I år vil det være 22 ulike foredrag innen hvordan næringen utnytter sitt potensial.