Oceanize-gründer Tom Richard Hamland (til høyre) blir med som en av flere nye eiere i MOEN-Gruppen, når resirkuleringsselskapet Oceanize nå blir en del av industrikonsernet MOEN. Foto: Lykt foto og film

Blir en del av Moen-konsernet

Oceanize og eierne blir del av industrikonsernet MOEN.

Publisert Sist oppdatert

MOEN-konsernet har siden 1923 vært kjent som båtbyggeri og vedlikeholdsverft for fiskeri-, havbruks- og kystflåten. De siste årene har verftet utviklet en klar og tydelig miljøprofil og leder blant annet utviklingen av verdens første hydrogendrevne havbruksfartøy og driver utleie av hybride lavutslippsfartøyer.

Oceanize AS er bygget på Containerservice Ottersøy (COAS) og Norwegian Plastic Recycling (NOPREC) sitt arbeid for innsamling og resirkulering av ulike typer næringsavfall. Oceanize har også et sporbart kretsløp for industriplast.

MOEN har vært medeier i Oceanize siden 2020. Samarbeidet om utvikling av nye, bærekraftige løsninger spesielt for marin og maritim sektor har fungert så godt, at Oceanize nå blir en del av MOEN-konsernet. Det er klart at alle dagens eiere i Oceanize blir med videre som aksjonærer i det voksende industrikonsernet MOEN-Gruppen AS.

- Dette styrker bærekraftsatsingen i konsernet. Både Oceanize og MOEN har de siste årene gjennomført store investeringer som har gitt spesielt havbruk og fiskeri helt nye muligheter til å redusere sitt miljømessige fotavtrykk. Jobben som Oceanize har begynt på, er viktig for alle våre kunder i fremtiden, sier Brekk i MOEN. 

Nytt kapittel for Oceanize-gründerne

For gründerne Ole P. Fjær og Tom Richard Hamland er dette starten på et nytt kapittel i deres langsiktige arbeid med utvikling av sirkulærindustri. De er nå klare for neste steg, nå som medeiere i MOEN.

- Vi startet med sirkulærindustri på 90-tallet, lenge før vi tok i bruk dagens velkjente begreper som sirkulærøkonomi og bærekraftig utvikling. Vi har alltid hatt ambisjoner som har krevd industrielle partnere, ambisjoner som stemmer godt overens med MOENs mål om å gjøre det grønne skiftet blått. Sammen blir vi sterkere, og kan rulle ut de industrielle bærekraftsatsingene raskere enn hver for oss, sier Tom Richard Hamland.

Flere eiere i MOEN

Industrikonsernet MOEN-Gruppen eies i dag av investeringsselskapene Skipsinvest AS (Harry Bøe og Børge Lorentzen) og Rodo Invest AS (Roald Dolmen), som i høst kjøpte opp eierposten fra Halle Sivertsens investeringsselskap Haspro AS. 

Når Oceanize AS nå blir del av MOEN går Oceanize-gründerne Ole P. Fjær (Havgløtt AS) og Tom R. Hamland inn som nye aksjonærer i MOEN-Gruppen AS, sammen med Investiaq AS, Sandnes Transport og Terminal AS, STT Invest AS og Kystmiljø AS.