Det nye prosjektet har fått navnet SusKelpFood og har som mål å gjøre det mulig å bruke tang og tare som ingrediens i storskala matproduksjon. Foto: Møreforskning

Forskningsrådet gir 26 millioner til videreføring av FoU-arbeid med tare

Partnere fra norsk forskning, matindustri og tareprodusenter skal jobbe samme for å finne måter å produsere ingredienser fra dyrket tare.

Publisert Sist oppdatert

Et tverrfaglig samarbeid, kalt SensAlgae, har allerede startet arbeidet med å bygge opp kunnskap og utvikle behandlingsmetoder for å utnytte tare bedre. Norges Forskningsråd (NFR) støtter nå en videreføring av prosjektet med nye forskningsmidler – 28 millioner kroner for å være nøyaktig.  Det nye prosjektet har fått navnet SusKelpFood.  Det skriver Møreforskning på sine hjemmesider.

Utvikle metoder

SusKelpFood

  • Prosjekt: NFR SusKelpFood, en videreføring av forskningsprosjektet SensAlgae 
  • Finansiert av: Norges Forskningsråd 
  • Involverte: Ledet av Møreforskning, sammen med Havforskningsinstituttet 
  • Andre partnere: NOFIMA, Danmarks Tekniske Universitet (DTU), Matís (Island) og industripartnere Orkla Foods, Arctic Seaweed, Lofoten Blue Harvest og Tango Seaweed. 
  • Oppstart:Desember 2021 
  • Varighet: 3 år 

Det er også Møreforsking som vil lede det nye samarbeidet sammen med Havforskningsinstituttet. De vil jobbe sammen med folk fra NOFIMA, Danmarks Tekniske Universitet (DTU), Matís (Island) og industripartnere Orkla Foods, Arctic Seaweed, Lofoten Blue Harvest og Tango Seaweed. 

I løpet av de tre årene prosjektet varer vil partnerne teste ut og utvikle metoder for produksjon av ingredienser fra dyrket tare til den nordiske og europeiske matindustrien. 

Mer tang og tare i matlaging 

Når prosjektet skal velge relevante metoder for hvordan tare kan tas i bruk i kommersiell matproduksjon, vil de vurdere utfra mange kriterier: miljøavtrykk, mattrygghet, næringsinnhold og produktenes sensoriske egenskaper som smak, lukt og utseende i de ulike prosess-stadiene.

Prosjektet vil også undersøke forbrukeradferd og hva forbrukerne foretrekker å bruke tang og tare til i mat.

- Svarene vil bidra til målrettet produktutvikling. Målet er å gjøre det mulig å bruke tang og tare som ingrediens i storskala matproduksjon, heter det i saken.