Aud Skrudland i Mattilsynet sammen med skipssjef Fredrik Synnes på «Kv Njord» og Magnus E. Hvistendahl. «Kv Njord» har ved flere anledninger hjulpet Mattilsynet med uanmeldte tilsyn på oppdrettslokaliteter.
Aud Skrudland i Mattilsynet sammen med skipssjef Fredrik Synnes på «Kv Njord» og Magnus E. Hvistendahl. «Kv Njord» har ved flere anledninger hjulpet Mattilsynet med uanmeldte tilsyn på oppdrettslokaliteter.

Mowi ber om varsel før tilsyn: - Uaktuelt, svarer Mattilsynet

Ansatte i Mowi Midt mener det kan oppleves som skremmende å få Mattilsynet på uanmeldt besøk sammen med Kystvakten.

Publisert Sist oppdatert

Mattilsynet har hjemmel til å komme på uvarslet inspeksjon med bistand fra Kystvakten for å føre tilsyn på anlegg. Hovedregelen for slike tilsyn er at det skal være uvarslet.

Olaf Skjærvik er regiondirektør for Mowi Midt.
Olaf Skjærvik er regiondirektør for Mowi Midt.

I et brev fra Mowi til Mattilsynet skriver regiondirektør Olaf Skjærvik i Mowi Midt, at de er positive til uanmeldte besøk, men understreker at det oppfattes skremmende for enkelte ansatte med kystvakt, uniform og ingen varsling på forhånd.

- Får vi til en god dialog og at det varsles i forkant, samt at biosikkerhet er 100% ivaretatt så er dette veldig bra. Vær bevisst på dialog og ta heller en telefon for mye enn en for lite. Vi ønsker åpenhet og ønsker å bidra til det, skriver Skjærvik.

Uaktuelt med varsling

I sitt svar, datert 12. oktober, skriver Aud Skrudland i Mattilsynet Region Midt at det er uaktuelt for Mattilsynet å gjennomføre varsling i tråd med forslaget til Skjærvik når de skal gjennomføre tilsyn i Mowi sine anlegg.

- Hovedregel ved alle våre tilsyn ved alle bedrifter og dyrehold er at de skal være uanmeldte. I havbruksnæringen kan dette være vanskelig da fartøy og anlegg ligger langt fra land. Vi har ikke egne båter, og derfor er samarbeidet med Kystvakten viktig og verdifullt for oss, poengterer Skrudland.

- Vi mener for øvrig at det er av stor betydning også for havbruksnæringen at Mattilsynet kan dokumentere at vi gjennomfører uanmeldte tilsyn. Det er mellom annet et viktig grunnlag for markedsadgang for fisken, skriver hun i sitt svar.

- Ikke uvanlig

Steinar Westerberg i Mattilsynet sier det er forståelig at de fleste foretrekker å være forberedt på at de kommer på tilsyn.
Steinar Westerberg i Mattilsynet sier det er forståelig at de fleste foretrekker å være forberedt på at de kommer på tilsyn.

Til Kyst.no sier regiondirektør Steinar Westerberg i Mattilsynet at selv om hovedregelen i Mattilsynet er at tilsynene skal være uanmeldte, er det ikke uvanlig at de får høre både fra store oppdrettsselskap eller mindre gårdsbruk at de gjerne skulle visst at de kom på tilsyn.

- Det er forståelig at de fleste foretrekker å være litt forberedt på at vi kommer.

Westerberg sier de forstår at det kan være uvant og oppleves noe mer dramatisk når Mattilsynet kommer i et kystvaktskip i stedet for med anleggets egen båt slik de vanligvis gjør. 

- Det er særlig forståelig dersom de ansatte på oppdrettsanlegget ikke er har blitt informerte av ledelsen sin om at det kan skje. Det er likevel uaktuelt for oss å legge om dagens praksis. Alle tilsyn skal i utgangspunktet være uanmeldte. Så kan det være tilfeller det er nødvendig å varsle at vi kommer. Dette er konkrete vurderinger vi gjør før hvert tilsyn, påpeker han.