Mowi mener at etterspørselen etter laks er på vei til full friskmelding ettersom Covid-19-tiltakene blir mindre restriktive. Originalfoto: Mowii
Mowi mener at etterspørselen etter laks er på vei til full friskmelding ettersom Covid-19-tiltakene blir mindre restriktive. Originalfoto: Mowii

Mowi: Markedene på vei til friskmelding

Mowi oppnådde rekordhøye volumer i første kvartal, både når det kom til slaktevolum og ferdige produkt med hhv 125 000 tonn slaktet laks og 62 000 tonn produkter solgt. Samtidig gikk oppdrettskostnadene ned med 9 %.

Publisert

Mowis første kvartal var preget av fortsatte Covid-19-konsekvenser og høy vekst i det globale tilbudet av laks, men prisene økte i løpet av kvartalet etter sterk etterspørsel, skriver selskapet i en børsmelding.

- Selv om omfattende nedstengninger fortsatt er til stede, har forbruket utenfor hjemmet begynt å bli bedre i noen markeder sammenlignet med forrige kvartal. Etterspørselen innen detaljhandel har fortsatt å være veldig god, sier Mowi-sjef Ivan Vindheim.

Mowi mener at etterspørselen etter laks er på vei til full friskmelding ettersom Covid-19-tiltakene blir mindre restriktive.

Veksten i salget av laks i detaljhandelen var 20-25% i løpet av kvartalet, og veksten kom fra både nye og eksisterende kunder. Mowi forventer at begge kundegruppene vil øke detaljforbruket etter Covid-19, selv om restaurantmarkedet fortsetter å gjenåpne.

Mowi Consumer Products hadde et sterkt kvartal med rekordhøy inntjening i første kvartal og volumer, delvis drevet av medvind fra fastetiden og påsken.

Mowi Farming slaktet rekordhøye 125 000 tonn i kvartalet, tilsvarende en vekst på 51% sammenlignet med for ett år siden. Samtidig ble kostnadene redusert med 9%.

- Kostnadsnedgangen er drevet av store volumer og kostnadsinitiativer over tid. Driftsvolumvekst og konkurransekraft er viktige elementer i Mowis strategi, sa Vindheim.

  • Mowi oppnådde en operasjonell EBIT på EUR 109 millioner i første kvartal 2021, det samme som tilsvarende kvartal i 2020.
  • Selskapet rapporterte driftsinntekter på EUR 1 022 millioner (EUR 885 millioner) i kvartalet.
  •  Samlet slaktevolum i kvartalet på 125 468 tonn sløyd vekt (83 119) var over guidingen på 116 000 tonn. Guidingen for hele året 2021 er uendret på 445 000 tonn.
  • Styret i Mowi har besluttet å betale NOK 0,77 per aksje i ordinært utbytte i andre kvartal 2021, tilsvarende 50% av underliggende inntjening per aksje i første kvartal 2021.

Operasjonell EBIT i EUR per kg:

 

Q1 2021

Q1 2020

Totalt

0,87

1,31

Norge

0,98

1,66

Skottland

1,46

0,63

Canada

-0,36

0,91

Chile

0,4

1,21

Irland

4,55

n/a

Færøyene

0,48

2,79