Mowi vil kutte mer kostnader, og har nå et mål å redusere antall ansatte med 10 % fra dagens nivå innen 2024. Langsiktig ønsker de likevel å være en netto jobbskaper. Illustrasjonfoto fra Mowi Skottlands slakteri og bearbeidingsanlegg i Blar Mhor i Fort William. Foto: Mowi.
Mowi vil kutte mer kostnader, og har nå et mål å redusere antall ansatte med 10 % fra dagens nivå innen 2024. Langsiktig ønsker de likevel å være en netto jobbskaper. Illustrasjonfoto fra Mowi Skottlands slakteri og bearbeidingsanlegg i Blar Mhor i Fort William. Foto: Mowi.

Halvert for Mowi – nå vil de redusere ansatte

Mowis driftsresultat ble halvert i andrekvartal sammenlignet med samme kvartal i fjor. Også EBIT/kg i Norge ble halvert. Nå vil de kutte i arbeidsstokken.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er tre år eller eldre.

 • Mowi oppnådde et operasjonelt driftsresultat på 99 millioner euro i andre kvartal, sammenlignet med 211 millioner euro i samme kvartal i fjor.
 • Omsetningen sank med 11 % til 911 millioner euro.
 • Slaktevolumene økte med 6 % til 104 000 tonn
 • EBIT/kg for konsernet sank fra 2,14 euro (23,60 kr) til 0,95 euro (ca 10;50 kr).

Mowi skriver i en børsmelding at deres resultater i andre kvartal ble betydelig påvirket av lavere laksepris som følge av Covid-19 og omfattende smittereduserende tiltak verden over.

-  Til tross for betydelige markeds- og logistiskutfordringer i kjølvannet av Covid-19, har vi klart å holde driften i gang tilnærmet som normalt. Vi har iverksatt en rekke smittevernstiltak for å hindre spredning av viruset. Våre ansattes ve og vel er alltid første prioritet. Vi kommer til å gjøre alt vi kan for å opprettholde produksjonen og på samme tid ivareta våre ansattes helse og sikkerhet, sier konsernsjef i Mowi, Ivan Vindheim.

Endringen i etterspørsel fra HoReCa til dagligvarer har resultert i rekordhøye volumer og resultater for et andre kvartal for Consumer Products.

- Dette er et imponerende resultat i et krevende marked, og viser nok en gang viktigheten av Mowi sin nedstrømstrategi, sier Vindheim.

Totale oppdrettsvolumer i kvartalet på 104 303 tonn (98 483) var på linje med kvartalsprognosen.

Prognosen for totale oppdrettsvolumer for 2020 er redusert med 8 000 tonn til 442 000 tonn på grunn av biologiske utfordringer i Skottland.

Redusere antall ansatte

Mowi initierte et kostprogram i 2018 hvor selskapet har redusert kostnader med 118 millioner euro så langt.

Mowi sier de fortsatt ser et høyt kostnadspress gjennom en mer utfordrende biologi, strengere reguleringer i tillegg til en generell økning i andre kostnader. Etter fôr er lønnskostnader den største kostnaden i Mowi. Styret har derfor besluttet å innføre et produktivitetsprogram i Mowi hvor målet er å redusere antall ansatte med 10% fra dagens nivå innen 2024 alt annet likt.

 - Det blir svært viktig å redusere kostnader fremover. Dette vil vi gjøre gjennom automatisering, digitalisering, forbedring av produksjonsprosesser og tilpasning av organisasjonen. Mowis strategi er fremdeles å vokse, og målet er å være netto jobbskaper også i fremtiden, sier Vindheim.

Null utbytte

Utbytte til aksjonærene er en vesentlig del av Mowis finansielle strategi.

- På samme tid er det avgjørende viktig å ha en sterk balanse, spesielt i lys av den pågående Covid-19-pandemien. Styret har derfor vedtatt å ikke dele ut utbytte for første og andre kvartal.

Resultater i land og regioner

EBIT per kilo i de ulike regionene ble som følger:

 • Norge Total:1,06 euro - tilsv. ca. 11,70 kr (2,45 euro i Q2 2019).
 • Norge Nord: 1,43 euro - tilsv. ca. 15,80 kr (2,97)
 • Norge Midt: 1,16 euro - tilsv. ca. 12,80 kr(1,88)
 • Norge Sør: 0,27 euro – tilsv. ca. 3,0 kr (2,57)

Positive bidrag fra kontrakter utlignet av effekter fra vinteren og vintersår i region nord og region midt. I region sør meldes det om høye kostnader i kvartalet på grunn av lave volumer og høsting fra lokaliteter som presterte dårlig. Mowi forventer forbedringer i 3. kvartal 2020.

 • Skottland: 0,98 euro (2,92)

Produksjonskostnadene her er betydelig redusert fra 1. kvartal 2020 pga. slakting fra lokaliteter med bedre resultater. Volumguidingen for 2020 er redusert med 8000 GWT på grunn av biologiske problemer. Man forventer høyere kostnader i 3. kvartal 2020 mot 2. kvartal 2020.

 • Canada: -0,68 euro (0,83)

Resultatene er betydelig påvirket av reduserte priser på grunn av Covid-19 og lockdown-tiltak som påvirker HORECA-segmentet i Nord-Amerika. Produksjonskostnadene ble bedre i 2. kvartal 2020 mot Q1 2020 på høyere volum og bedre lokaliteter.

 • Chile: 0,82 euro (1,87)

Til tross for utfordrende markedsforhold, var resultatene relativt gode drevet av solide bidrag fra segmentet Consumer Products. Det meldes om tilfredsstillende kostnader og biologi, og positive bidrag fra salgskontrakter.

 • Irland: 3,83 euro (2,66)

Tidenes beste-resultater for Mowi Irland. De fikk lave kostnader i produksjonen og opplevde gunstige markedsforhold for økologisk laks.

 • Færøyene:1,89 euro (2,63)

Også gode resultater fra driften på Førøyene på bakgrunn av høye volumer og reduserte kostnader.