En av Mowi sine lokaliteter i Øst-Canada der selskapet fikk problemer med lavt oksygennivå i merden. Foto: Mowi

Dette slaktet Mowi i tredje kvartal

Mowi slaktet totalt 117 000 tonn i tredje kvartal 2021. Det er litt mer enn de 110 000 tonnene som selskapet guidet for kvartalet.

Publisert Sist oppdatert

I tredje kvartal ble det altså slaktet totalt 117 000 tonn. Det fordelte seg slik:

 • Oppdrett Norge – 71 000 tonn
 • Oppdrett Skottland – 15 000 tonn
 • Oppdrett Canada – 11 000 tonn
 • Oppdrett Chile – 15 000 tonn
 • Oppdrett Irland – 2 000 tonn
 • Oppdrett Færøyene – 3 000 tonn

Totalt: 117 000 tonn.

Trøbbel i Canada

I forbindelse med presentasjonen av tallene for andre kvartal, guidet Mowi som nevnt et totalt volum for tredje kvartal på 110 000 tonn.

Operasjonell EBIT for konsernet var ca 131 millioner euro i tredje kvartal 2021 (80 millioner euro i tredje kvartal 2020). Mowi skriver i børsmeldingen at operasjonell EBIT ble negativt påvirket med 11 millioner euro knyttet til ekstraordinær dødelighet i Canada, hvorav seks millioner euro ble forårsaket av en algeoppblomstring i Canada vest og fem millioner euro i forbindelse med en hendelse der det var lavt oksygennivå på en lokalitet i Canada øst.

Produksjonskonstad per kg slaktet fisk var samlet 4,59 euro. Dødeligheten i Canada påvirket totalmarginen i kvartalet med 0,09 euro/kg.

Total operasjonell EBIT per kg gjennom verdikjeden var omtrent som følger:

 • Norge – 1,40 Euro
 • Skottland  –  0,90 Euro
 • Canada  – 0.00 Euro
 • Chile  -  0.40 Euro
 • Irland  -  1,85 Euro
 • Færøyene  -  0.85 Euro

Den komplette Q3 2021-rapporten gir Mowi ut 10. november.