Ivan Vindheim, konsernsjef i Mowi sier det er gledelig at selskapet klarte å utnytte tillatelsene i Norge bedre enn tidligere og bedre enn gjennomsnittet for næringen. Foto: Mowi

Rekordhøye slaktevolumer for Mowi: - Utnyttet tillatelsene bedre enn gjennomsnittet

Fjerde kvartal 2021 markerte slutten på et rekordår for Mowi med inntekter på 4 208 millioner euro og slaktevolumer på 466 000 tonn.

Publisert Sist oppdatert

Dette utgjør henholdsvis 12 % og 6 % vekst for Mowi. Selskapet solgte også rekordhøye 248 000 tonn videreforedlede produkter i fjor.

Den positive utviklingen i etterspørselen etter laks fortsatte i fjerde kvartal 2021 med betydelige høyere priser enn året før. Det resulterte i et tredoblet driftsresultat for Mowi på 146 millioner euro i kvartalet.

- Jeg ønsker å takke alle mine 12 000 kolleger i Mowi for deres innsats i et krevende pandemiår, sier konsernsjef i Mowi, Ivan Vindheim.

273 000 tonn laks i Norge

I Norge, Mowi sin største og viktigste oppdrettsregion, produserte selskapet rekordhøye 273 000 tonn laks i 2021.

- Det er svært gledelig at vi klarer å utnytte konsesjonene våre i Norge bedre enn tidligere og bedre enn gjennomsnittet for næringen. Dette har lagt grunnlaget for de rekordhøye volumene våre i 2021 på 466 000 tonn, sier Vindheim.

Mowi produserte også mer videreforedlede produkter enn noen gang i 2021, og utviklingen i dagligvaremarkedet fortsetter å være sterk ifølge selskapet.

- Den sterke etterspørselen etter videreforedlede produkter har vært imponerende under pandemien, og nivåene fortsetter å være høye. Prisutviklingen for laks fremover ser positiv ut med forventninger om ingen tilbudsvekst i år. Mowi er godt posisjonert for å ta del i dette med sin integrerte verdikjede og lave kontraktsandel, sier Vindheim.

God tilvekst i Norge

Mowi topper for tredje år på rad Coller FAIRR Index, som kårer verdens mest bærekraftige produsenter av animalsk protein.

- Bærekraft er en viktig del av DNAet i Mowi og gjennomsyrer alt vi gjør. Denne kåringen viser igjen at Mowi er i førersetet på bærekraftig matproduksjon, sier Vindheim.

Mowi rapporterte et operasjonelt driftsresultat på 146 millioner euro i fjerdekvartal 2021, sammenlignet med 49 millioner euro i samme kvartal 2020.

Operasjonelle driftsinntekter i kvartalet var på rekordhøye 1 150 millioner euro (1 008 millioner euro). Totale oppdrettsvolumer i kvartalet på 115 040 tonn (126 634 tonn) var høyere enn prognosen på 104 000 tonn. Dette skyldes i all hovedsak god tilvekst i Norge.

Styret i Mowi har besluttet et kvartalsvis utbytte på 1,40 kroner per aksje. Av dette er 1,00 kroner per aksje ordinært utbytte og 0,40 kroner per aksje ekstraordinært utbytte som følge av en sterk finansiell posisjon og gode fremtidsutsikter.