Totalt for hele 2021 slaktet Mowi-konsernet 466 000 tonn. Foto: Mowi

Mowi slaktet 115 000 tonn i fjerde kvartal

Mowi kom mandag med en oppdatering på slakteresultatene for fjerde kvartal. Der melder de blant annet om et slaktevolum for kvartalet på ca 115 000 tonn. 

Publisert Sist oppdatert

I fjerde kvartal ble det altså slaktet totalt 115 000 tonn. Det fordelte seg slik:

 • Oppdrett Norge – 71 000 tonn
 • Oppdrett Skottland – 12 000 tonn
 • Oppdrett Canada – 10 000 tonn
 • Oppdrett Chile – 16 500 tonn
 • Oppdrett Irland – 1 500 tonn
 • Oppdrett Færøyene – 4 000 tonn

Totalt: 115 000 tonn.

I forbindelse med presentasjonen av Q3 2021-resultatene guidet Mowi et samlet slaktevolum på 104 tusen tonn for Q4 2021.

Totalt for hele 2021 slaktet Mowi-konsernet 466 000 tonn. Det fordelte seg slik:

 • Oppdrett Norge – 273 000 tonn
 • Oppdrett Skottland – 64 500 tonn
 • Oppdrett Canada – 45 500 tonn
 • Oppdrett Chile – 66 000 tonn
 • Oppdrett Irland – 7 000 tonn
 • Oppdrett Færøyene – 10 000 tonn

Operasjonell EBIT for konsernet var ca. 146 millioner euro i Q4 2021 (49 millioner euro i Q4 2020).

Produksjonskostnad per kilo fisk var 4,62 euro mot 4,59 i kvartalet.

Mowi sin operasjonelle EBIT ble negativt påvirket med 8 millioner euro relatert til ekstraordinær dødelighet i Øst-Canada. Dette påvirket totalmarginen i kvartalet med 0,07 euro/kg.

Total operasjonell EBIT per kg gjennom verdikjeden var omtrent som følger:

 • Norge – 1,75 euro
 • Skottland – 0,60 euro
 • Chile – 0,65 euro
 • Canada – 0,05 euro (Vest-Canada 1,05 euro)
 • Irland – 0,95 euro
 • Færøyene – 1,40 euro

Den rapporterte netto rentebærende gjelden var ca 1 260 millioner euro ved utgangen av 2021.

Den fullstendige Q4 2021-rapporten til Mowi vil bli utgitt 16. februar kl. 06:30.