Totalt for hele 2021 slaktet Mowi-konsernet 466 000 tonn. Foto: Mowi
Totalt for hele 2021 slaktet Mowi-konsernet 466 000 tonn. Foto: Mowi

Mowi slaktet 115 000 tonn i fjerde kvartal

Mowi kom mandag med en oppdatering på slakteresultatene for fjerde kvartal. Der melder de blant annet om et slaktevolum for kvartalet på ca 115 000 tonn. 

Publisert

I fjerde kvartal ble det altså slaktet totalt 115 000 tonn. Det fordelte seg slik:

 • Oppdrett Norge – 71 000 tonn
 • Oppdrett Skottland – 12 000 tonn
 • Oppdrett Canada – 10 000 tonn
 • Oppdrett Chile – 16 500 tonn
 • Oppdrett Irland – 1 500 tonn
 • Oppdrett Færøyene – 4 000 tonn

Totalt: 115 000 tonn.

I forbindelse med presentasjonen av Q3 2021-resultatene guidet Mowi et samlet slaktevolum på 104 tusen tonn for Q4 2021.

Totalt for hele 2021 slaktet Mowi-konsernet 466 000 tonn. Det fordelte seg slik:

 • Oppdrett Norge – 273 000 tonn
 • Oppdrett Skottland – 64 500 tonn
 • Oppdrett Canada – 45 500 tonn
 • Oppdrett Chile – 66 000 tonn
 • Oppdrett Irland – 7 000 tonn
 • Oppdrett Færøyene – 10 000 tonn

Operasjonell EBIT for konsernet var ca. 146 millioner euro i Q4 2021 (49 millioner euro i Q4 2020).

Produksjonskostnad per kilo fisk var 4,62 euro mot 4,59 i kvartalet.

Mowi sin operasjonelle EBIT ble negativt påvirket med 8 millioner euro relatert til ekstraordinær dødelighet i Øst-Canada. Dette påvirket totalmarginen i kvartalet med 0,07 euro/kg.

Total operasjonell EBIT per kg gjennom verdikjeden var omtrent som følger:

 • Norge – 1,75 euro
 • Skottland – 0,60 euro
 • Chile – 0,65 euro
 • Canada – 0,05 euro (Vest-Canada 1,05 euro)
 • Irland – 0,95 euro
 • Færøyene – 1,40 euro

Den rapporterte netto rentebærende gjelden var ca 1 260 millioner euro ved utgangen av 2021.

Den fullstendige Q4 2021-rapporten til Mowi vil bli utgitt 16. februar kl. 06:30.