Slaktet 129 000 tonn i fjerde kvartal

Selskapet sin operasjonelle EBIT ble rekordhøy for 2023.

Publisert

I fjerde kvartal ble det altså slaktet totalt 129 000 tonn. Det fordelte seg slik:

 • Oppdrett Norge – 81 000 tonn
 • Oppdrett Skottland – 10 500 tonn
 • Oppdrett Canada – 4 000 tonn
 • Oppdrett Chile – 27 500 tonn
 • Oppdrett Irland – ikke oppført
 • Oppdrett Færøyene – 3 500 tonn
 • Oppdrett Island (Arctic Fish) - 2 500 tonn

Totalt: 129 000 tonn.

Operasjonell EBIT for konsernet for hele året var ca. 203 millioner euro i Q4 2021 (239 millioner euro i Q4 2020).

Produksjonskostnad per kilo fisk var 5,58 euro for kvartalet.

Mowi sin operasjonelle EBIT for 2023 ble rekordhøy på 1 028 millioner euro mot 1 005 millioner euro forrige år.

Total operasjonell EBIT per kg gjennom verdikjeden var omtrent som følger:

 • Norge – 2,40 euro
 • Skottland – 0,10 euro
 • Chile – 0,40 euro
 • Canada – 1,20 euro 
 • Irland – ikke oppført
 • Færøyene – 2,15 euro
 • Island - 1,30 euro