Mowi-sjef Ivan Vindheim retter en takk til alle ansatte i selskapet etter nok et innbringende og produktivt kvartal.

Sterkt kvartal for Mowi: - Svært fornøyd

Mowi rapporterte rekordhøye inntekter i fjerde kvartal på 1,43 milliarder euro, sammenlignet med 1,36 milliarder euro i samme kvartal i fjor. Selskapet oppnådde samtidig et sterkt operasjonelt driftsresultat på 203 millioner euro.

Publisert Sist oppdatert

Fjerde kvartal rundet av det som ble nok et rekordår for Mowi. Omsetning på 5,5 milliarder euro (63 milliarder kroner), operasjonelt driftsresultat på 1 028 millioner euro (11,7 milliarder kroner) og slaktevolum på 475 000 tonn i 2023 er alle rekordhøye.

- Vi er svært fornøyd med rekordresultater i selskapets tre forretningsområder, havbruk, videreforedling og fôrproduksjon, i et likevel krevende år. Jeg vil derfor benytte anledningen til å takke mine 11 500 kollegaer verden over som har levert rekordvolumer og enestående resultater, sier konsernsjef i Mowi, Ivan Vindheim.

Volumvekst i alle deler av verdikjeden er en av bærebjelkene i Mowis strategi. Veksten i oppdrettsvolumer har vært sterk de siste årene, og 2023 markerte enda et godt år med rekordhøyt slaktevolum på 475 000 tonn, tilsvarende en årlig vekst på 2,4% mot en nedgang for næringen på 2,5%.

Vil slakte 500 000 tonn

I fjerde kvartal produserte Mowi 129 234 tonn laks. Forventet slaktevolum for 2024 er uendret på 500 000 tonn.

- Så sent som i 2018 produserte vi 375 000 tonn i Mowi. Vi har med andre ord vokst med 125 000 tonn de siste årene, som tilsvarer en årlig vekst på 4,9% mot næringens 2,9%. Dette er i stor grad organisk vekst, og Mowi har en rekke vekstinitiativ som er forventet å gi ytterligere volumvekst også fremover. Den viktigste er kanskje postsmolt-satsingen vår, som vi lanserte på kapitalmarkedsdagen i 2021, sier Vindheim.

Ved slutten av 2024 vil Mowis postsmolt-kapasitet være på nesten 40 millioner postsmolt og vil med det utgjøre om lag 25% av konsernets totale smolt-produksjon. I Norge vil Mowis postsmolt-andel være på om lag 50% når en tar ut Region Nord fra regnestykket av naturlige årsaker. Mowi forventer at dette vil føre til både bedre konsesjonsutnyttelse og økt fiskevelferd og overlevelse.

Rekordår også for videreforedling og fôr

Mowi Consumer Products, konsernets videreforedlingsvirksomhet, hadde nok et sterkt kvartal og år med operasjonelle og finansielle rekorder som følge av sterk etterspørsel. Operasjonelt driftsresultat for året på 152 millioner euro (1,7 milliarder kroner) og produksjon på 232 000 tonn i er nye rekorder for selskapet.

- Dette er imponerende resultater og det er gledelig at Consumer Products forbedringsprogram virkelig har begynt å kaste av seg, sier Vindheim

Mowis fôrproduksjon, Mowi Feed, leverte også et sterkt kvartal og kan i tillegg feire sitt beste år noensinne med et brutto driftsresultat (EBITDA) på 52 millioner euro (594 millioner kroner).

- Fôrvolumene i Norge ble rekordhøye 405 000 tonn i fjor, som følge av den sterke veksten i den norske havbruksvirksomheten og dermed sterk etterspørsel etter fôr, sier Vindheim.

Totalt solgte Mowi 523 000 tonn laksefôr i 2023.

Styret i Mowi har besluttet et utbytte på 1,90 kroner per aksje for fjerde kvartal.