Lokalitet Trommo. Mowi Seawater Norway AS fikk avslag på søknaden om flytting av anlegget på Trommo ved Ænes, men vet fremdeles ikke hva neste steg videre skal være.

Statsforvalteren sier nei til Mowi

Statsforvalteren har avslått Mowi sin søknad om å flytte merdanlegget Trommo ved Ænes. Myndighetsorganet påpeker også at stedet er forurenset av kobber.

Det skriver nettavisen Grenda torsdag.

Det er miljødirektør Kjell Kvingedal som grunngir avslaget med mangelfullt opplyst søknad, manglende planavklaring og manglende avklaring av årsak til dårlig miljøtilstand på lokalitet.

I konklusjonen står det at miljøgranskingene på lokaliteten Trommo viser dårlig tilstand. Statsforvalteren mener at stedet er forurenset av Kobber.

- Ved dårlig miljøtilstand skal det gjøres tiltak i samråd med miljøstyresmaktene. Andre tiltak som kan gi grunnlag for å holde frem med produksjonen på Trommo må vurderes, og flytting av anlegget er bare et av flere mulige tiltak, sier Kvingedal.