Fra paneldebatten under Frisk fisk-konferansen. Fra venstre: Sven Martin Jørgensen (FHF), Øyvind Oaland (Mowi), Anne Brønstad Osland (Fiskeridirektoratet), Inge Erlen Naesset (Mattilsynet) og Edgar Brun (Veterinærinstituttet). Foto: Kati Indrefjord

Samarbeid er nøkkelen til bedre fiskehelse

Oppdrettsnæringen bør få flere insentiver fra forvaltningen i forhold til arbeid med fiskehelse og velferd. Helse og velferd hos fisken må være fundament for videre vekst. Dette kom fram på Frisk fisk-konferansen, som ble arrangert i Bergen 30.-31. mai.

Publisert Sist oppdatert

- Politikerne roper på vekst i sjømatnæringen, men vekst vil ikke løse dagens problemer rundt helse og velferd. Ordene om bærekraft som stadig blir tatt i bruk, må virkeliggjøres. Helse og velferd hos fisken må være fundament for veksten, sa avdelingsdirektør fiskehelse ved Veterinærinstituttet, Edgar Brun, i en paneldebatt under Frisk Fisk-konferansen.

Brun deltok i debatten sammen med Øyvind Oaland fra Mowi, Anne Brønsten Osland fra Fiskeridirektorat og Inge Erlend Næsset fra Mattilsynet. Han etterlyste at forvaltningen ga næringen flere insentiver i forhold til arbeid med fiskens helse og velferd, melder Veterinærinstituttet i en pressemelding. 

- Det er gledelig at sjømatnæringen har tatt tak i arbeidet med biosikkerhet, fiskehelse og velferd, sier avdelingsdirektør fiskehelse ved Veterinærinstituttet Edgar Brun. Foto: Kati Indrefjord

- Dette var musikk i mine ører, var Bruns reaksjon da han hadde hørt Oalands presentasjon av oppdrettsnæringens arbeid med bedre smittesikring. Oaland leder Sjømat Norges topplederforum for biosikkerhet.

Smittesikring

- Det var flott å høre fra en person med kompetanse i biosikkerhet som sitter så høyt plassert. Det fins mye kunnskap enkelte steder, men kunnskapen må bevege seg videre i systemet, framholdt Brun.

Anne Brønsten Osland pekte på at Norge har en lang og god historie med samarbeid mellom forvaltning og næring. Inge Erlend Næsset berømmet initiativet næringen har tatt ved å ta tak i problemstillingene rundt smittesikring.

- Utfordringen er at dette er et komplekst område med en fragmentert næring og forvaltning, mente han.

Oaland understreket at forebygging er nøkkelen til godt fiskehelsearbeid.

- Det er krevende å skulle håndtere både tiltak og mål samtidig. Vi må selv enes om hvor vi vil hen, etablere et strategisk samarbeid og et felles målbilde, sa Oaland.