Hilde Mosand, Nordisk markedsdirektør i MSD Animal Health. Foto: MSD Animal Health

Rekordhøy PD-vaksinering i 2020

I 2020 fikk hele 171,6 millioner laks vaksine mot pancreas disease (PD). Det er en betydelig økning fra henholdsvis 131,4 millioner i 2019 og 129 millioner i 2018.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er tre år eller eldre.

- 40 millioner flere fisk er en betydelig økning. Deler av dette skyldes muligens at områder i Midt-Norge fikk pålegg om vaksinering mot PD gjeldende fra 1. juli 2020, sier Hilde Mosand, Nordisk markedsdirektør i MSD Animal Health.

Hun mener det er positivt at flere laks får PD-vaksine i områder der det er smitte eller fare for smitte.

- Vaksinering er blant de viktigste verktøyene for å begrense virussykdommer hos oppdrettsfisk – både for å redusere antallet syk fisk og for å redusere smittespredningen.

Forskjellen i salget av PD-vaksine fra 2019 til 2020 var størst i månedene før 1. juli. Juli og august var de to eneste månedene i 2020 der PD-vaksineringen var lavere enn tilsvarende måned foregående år.

Endringer i salget av multivaksine

Med flerkomponentvaksine menes normalt registrerte vaksiner som rapporteres i Farmastat og som inneholder beskyttelse mot de fire standard bakteriesykdommene furunkulose, vibriose, kaldtvannsvibriose og vintersår samt mot virussykdommen IPN. Multivaksinen kan også inneholde komponent mot pancreas disease (PD).

Statistikken til Farmastat viser at 350 millioner laks fikk multivaksine i 2020, noe som er en reduksjon på 30,9 millioner doser fra foregående år.

Hilde Mosand forteller at det reelle tallet for 2020 nok er noe høyere, og at det nok ikke var færre fisk som ble vaksinert om man inkluderer flere vaksinetyper i statistikken.

- Tradisjonelt inkluderer ikke tallmaterialet for flerkomponentvaksine andre komponenter enn såkalte «kjernekomponenter», som gir beskyttelse mot de tradisjonelle laksesykdommene. Vaksiner som inneholder ILA-komponent og vaksiner som ikke inneholder IPN har vi ikke med i våre hovedberegninger. Salget av disse vaksinetypene kommer i tillegg til de 350 millioner dosene med «vanlige» flerkomponentvaksiner, sier Mosand.

Jevnere salg i 2020

I 2020 var salget av multivaksine jevnere fordelt enn tidligere år. I 2019 varierte salget av multivaksine mellom 8,8 millioner (april) og 57,7 millioner (juni), mens det i 2020 varierte mellom 10,4 millioner (februar) og 48,5 millioner (juli).

Om statistikken

Farmastat (Farmastat Norsk legemiddelstatistikk AS) leverer hver måned statistikk over legemidler som er solgt til apotek. Dette baserer seg på innrapporterte tall fra grossister.