Dr. Ingunn Sommerset i MSD Animal Health. Foto: MSD.

MSD støtter forslag om PD-buffersone

Myndighetene skal komme med ny handlingsplan mot Pancreas Disease. Nå har MSD Animal Health levert sitt høringssvar og forslag til tiltak.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er tre år eller eldre.

- Vi mener det er viktig at det er sykdommen PD som må bekjempes, ikke subkliniske infeksjoner med SAV-viruset. MSD Animal Health støtter forslaget om én nasjonal forskrift til bekjempelse av PD. Selv om det finnes ulike sub-typer av SAV, gir virus av alle subtypene samme sykdom, sier Dr. Ingunn Sommerset i MSD Animal Health i en pressemelding.

Støtter buffersone og vaksinering

MSD Animal Health er det selskapet som har lengst erfaring med forskning på SAV-viruset som gir Pancreas Disease. MSD Animal Health har utviklet flest vaksiner mot PD, inkludert multivalente vaksiner, og har en omfattende forskning på virus, smitteveier og sykdomsutvikling.

I høringssvaret skriver selskapets fagavdeling at de støtter etablering av en «Buffersone» som en branngate mellom PD-sonen og PD-overvåkningssone i nord, der det pålegges vaksinasjon. De støtter også vaksinering av laksefisk i PD-endemisk sone og at det pålegge vaksinering i en bred overgangssone nord for buffersonen og inn i overvåkningssonen.

Stiller spørsmål ved effekten av «stamping out»

- På generelt grunnlag stiller MSD Animal Health spørsmål ved hensiktsmessigheten av en rutinemessig «stamping out» som tiltak ved enhver SAV påvisning i enkeltfisk, sier Sommerset.

Formålet med «stamping out» er å redusere faren for videre horisontal spredning av virus fra et smittet anlegg.

- Det er et formål som for SAV  i liten grad kan ivaretas gjennom «stamping out», da utskillelsen av SAV er størst før eventuell sykdom manifesteres. I ulike smittemodeller er det vist at utskillelse av ineffektivt SAV til vannmassene skjer via avføring og slim. Denne utskillelsen («shedding») er størst i en tidlig fase av infeksjonen og sammenfaller med den viremiske perioden som er før en infeksjon eventuelt resulterer i PD-spesifikke vevskader i pankreas, hjerte- og skjelettmuskulatur, sier Sommerset.

En beslutning om «stamping out» derfor bør baseres på generell fiskehelse status, risiko for spredning til tilstøtende anlegg og vaksinestatus.

Hele MSD Animal Health sitt høringssvar (5 sider) er vedlagt. Det inneholder mer detaljert informasjon om hvordan SAV-viruset skaper sykdom og spres, samt referanser til ulike studier.

Høringsuttalelsen kan du lese her.