Bruk av postsmolt vil være strategisk viktig for Måsøval, men økte kostnader har fått dem til å revurdere oppstart av byggingen av et anlegg på Frøya for denne typen settefisk Måsøval AS
Bruk av postsmolt vil være strategisk viktig for Måsøval, men økte kostnader har fått dem til å revurdere oppstart av byggingen av et anlegg på Frøya for denne typen settefisk Måsøval AS

Økte kostnader: Utsetter bygging av postsmolt-anlegg

Måsøval har bestemt seg for å utsette byggingen av et planlagt postsmolt-anlegg i Skjelvika på Frøya. Kostnadene er for store.

Publisert