Nå svømmer den første fisken i «Marine Donut»

Salmar har satt inn 15 000 matfisk i det lukkede utviklingsprosjektet «Marine Donut».

Publisert Sist oppdatert

Bluegreen har i mange år jobbet med «Marine Donut», som er et prosjekt innenfor utviklingstillatelsene. Det var Nils-Johan Tufte, adm.dir. og partner i Bluegreen, som først fikk ideen til å lage et smultringformet lukket oppdrettsanlegg.

Selskapet står bak teknologien til «Marine Donut» som er et lukket gjennomstrømningsanlegg med slamoppsamling. Anlegget holder 1100 tonn MBT, og er godt egnet til produksjon av både postsmolt og matfisk.

Partner og prosjektleder Geir Andresen i Bluegreen er fornøyd. Nå har de endelig fisk i Marine Donut.

Utviklingsprosjektet er et samarbeid mellom Bluegreen og oppdrettsselskapet SalMar, som står som eier av tillatelsen og det første Marine Donut-anlegget.

– Uttestingene de siste månedene har vært gode, og særlig brønnbåttesten vi gjennomførte tidlig i vår, gjør at vi føler oss trygg på at vi nå kan sette ut fisken trygt, fortalte partner og prosjektleder Geir Andresen i Bluegreen til Kyst.no/Norsk Fiskeoppdrett. 

Første fisken satt ut

Fredag 3. mai på ettermiddagen ble den store milepælen med fisk i Donuten en realitet. 

- Vi er veldig fornøyd med innsettet. Fisken er rolig og fin og fordeler seg fint i anlegget. Alt vellykket så langt, sier Andresen. 

Nils-Johan Tufte, CEO i Bluegreen forteller til Kyst.no at de er utrolig godt fornøyd. 

- Fisken fordeler seg bra og ser ut til å stortrives. Dagen etter utsett er det ikke registrert en eneste død fisk, sier Tufte.

Andresen opplyser at Salmar i første omgang satte ut 15 000 fisk, på rundt 2,5 kilo. To uker senere, hvis alt går etter planen, skal oppdrettsselskapet sette ut resterende mengde med fisk som blir opp mot 200 000 laks. 

Roger Bekken, konserndirektør oppdrett i SalMar sier det nå svømmer fisk i Marine Donut for første gang.

- Dette er i tråd med tilsagnet i utviklingstillatelsen. Det er matfisk som settes ut i Donut’en, som gjør at vi da får forholdsvis raske svar på hvordan produksjonen går. Vi får en høy biomassevekst forholdsvis raskt i anlegget, forteller han. 

- Fiskevelferd i fokus

Roger Bekken, konserndirektør for oppdrett i Salmar sier til Kyst.no at de er svært fornøyd med å endelig kunne sette ut fisk i utviklingsprosjektet.

- Vi har satt ut matfisk i Marine Donut nå, som vil gi oss ny kunnskap om en teknologi som vi tror blir viktig for å utvikle næringen videre fremover, sier han. 

– Hva blir viktig for dere i de kommende ukene å følge med på? og hva er deres ambisjoner videre med konseptet? 

– Det blir viktig å se at fisken trives i anlegget. I denne fasen er det viktig å teste at tilførsel og levering av fisk fra Donuten kan gjennomføres på en måte som ivaretar fiskevelferden. Fôring, daglig røkting og overvåking av fisk blir viktig å ha kontroll på i denne fasen og om nødvendig sammen med leverandør,  skal vi utbedre ting som ikke fungerer optimalt i startfasen. 

Saken fortsetter under bildegalleri. Foto/Video: Kristoffer Grindheim. 

Fra venstre: Geir Andresen, Elg Thunes, Nils-Johan Tufte (alle fra Bluegreen), Johannes Schjølberg, Mykhaylo Ivashchenko og Erlend Are Larsen (alle fra SalMar).
Brønnbåten Ronja Senja på plass for å få smolten over i Marine Donut.
Brønnbåten Ronja Senja på plass for å få smolten over i Marine Donut.
Salmar har satt ut fisk i utviklingsprosjektet «Marine Donut», som nå har fått 60 000 postsmolt fisk i det lukkede anlegget.
Brønnbåten Ronja Senja på plass for å få smolten over i Marine Donut.

Ny teknologi

Roger Bekken påpeker at Salmar har alltid vært pådriver for å ta i bruk ny teknologi om det som i dette tilfellet er lukkede anlegg eller havbruk til havs.

– Vi ønsker å teste om lukkede anlegg kan være en alternativ løsning for å produsere postsmolt i sjø i stedet for på land. Vi vet fra før at laks produsert i lukkede enheter skjermes for lus og at oppholdstid på lokaliteter i åpne merder kan reduseres som følge av at fisken settes i åpne merder når den har en betydelig større snittvekt enn vanlig smolt når den settes ut. 

Bekken mener at dette er en av flere alternative produksjonsformer som lukket, havbruk til havs, nedsenket semilukket som sammen med dagens driftsform kan bidra til å videreutvikle næringen og samtidig skape økt aktivitet langs kysten. 

Bluegreen:

  • Har utviklet konseptet «Marine Donut» som er et flytende lukket gjennomstrømningsanlegg i sjø. 

  • Konseptet har blitt tildelt utviklingstillatelser fordi Fiskeridirektoratet mener det kan bidra til å løse flere av miljø- og arealutfordringene næringen står overfor.

  • Den utvendige diameteren på «Marine Donut» er på hele 55 meter, høyden over 17 meter og volumet på 22.000 kubikkmeter. Vekten er cirka 500 tonn. Konstruksjonen er i sin helhet bygget i polyetylen, en gjenvinnbar termoplast.

  • SalMar eier det første «Marine Donut»-anlegget og gjennomfører utviklingstillatelsesprosjektet. 

  • ABB leverer elektro, automasjon og instrumentering og AGRU, Xylem, Sterner, Nippon Gases, Signify, Stressman, Ranold er blant andre bidragsytere til prosjektet.