Fiskeri- og havminister Cecilie Myrseth.
Fiskeri- og havminister Cecilie Myrseth.

Sender kapasitetsjustering på høring

I dag sender Nærings- og fiskeridepartementet på høring et forslag til forskrift om kapasitetsjustering av tillatelser til lakseoppdrett i 2024.

Publisert Sist oppdatert

Forslaget følger av trafikklyssystemet som regulerer produksjonen i oppdrett, og hovedprinsippene følger tidligere kapasitetsjusteringer.

- Tildeling av tillatelser gjennom trafikklyssystemet innebærer vekst i havbruksnæringen på miljøets premisser. Trafikklyssystemet ble etablert for å gi forutsigbarhet rundt tildelingene, og jeg tror oppdretterne kommer til å kjenne igjen opplegget fra tidligere tildelinger, sier fiskeri- og havminister Cecilie Myrseth.

Om høringsforslaget:

  • Det tilbys seks prosent vekst i områder med akseptabel miljøpåvirkning. En andel av veksten tilbys til fastpris for innehavere av eksisterende tillatelser. Den resterende veksten, samt avslått fastprisvekst, tilbys så på auksjon.
  • Grønne produksjonsområder får tilbud om seks prosent vekst.
  • Oppdrettere som er omfattet av unntaksreglene kan få fastsatt hvilken produksjonskapasitet som unntas fra nedtrekk i eventuelle røde områder. Disse kan også få tilbud om seks prosent vekst, uavhengig av fargen på produksjonsområdet.
  • Forskriften inneholder ikke informasjon over hvor stor andel som tilbys til fastpris, størrelsen på fastprisen eller den endelige fargeleggingen.
  • Nærings- og fiskeridepartementet vil offentliggjøre informasjon om andelene på et senere tidspunkt.