Fiskeri- og havminister Bjørnar Skjæran.
Fiskeri- og havminister Bjørnar Skjæran.

Nærings- og fiskeridepartementet endrer passivitetsreglene i havbruksregelverket

Nærings- og fiskeridepartementet forlenger perioden med passivitet fra to år til tre år som vilkår for tilbaketrekking av havbrukslokaliteter.

Endringen omfatter både tilbaketrekking av lokaliteter i laksetildelingsforskriften § 9-1 og tilbaketrekking av tillatelser i forskrift om akvakultur, andre fiskearter § 18.

- Dette er et viktig tiltak for oppdretterne og deres mulighet for å planlegge produksjonen på en mer fleksibel måte. Muligheten for lengre perioder med passivitet vil gi innehaverne av havbrukstillatelser større fleksibilitet i deres drift. Jeg er opptatt av gode rammebetingelser for havbruksnæringen, og jeg mener at denne endringen balanserer de ulike hensynene på en god måte, sier fiskeri- og havminister Bjørnar Skjæran.

Formålet med passivitetsreglene er å hindre at lokaliteter ligger brakk og beslaglegger areal som kunne vært nyttet til akvakultur eller andre formål. I praksis har det vært variasjon i varigheten av passivitet før lokaliteter har vært trukket tilbake. Endringen vil bidra til bedre samsvar mellom forskriftsbestemmelsene og forvaltningens praktisering av passivitetsbestemmelsene.