Riksrevisor Karl Eirik Schjøtt-Pedersen bruker begrepet 'kritikkverdig' om myndighetenes arbeid med fiskhelse og fiskevelferd i havbruksnæringen. Det er det nest høyeste kraftutrykket en riksrevisor kan komme med.
Riksrevisor Karl Eirik Schjøtt-Pedersen bruker begrepet "kritikkverdig" om myndighetenes arbeid med fiskhelse og fiskevelferd i havbruksnæringen. Det er det nest høyeste kraftutrykket en riksrevisor kan komme med.

Riksrevisjonen kaller myndighetenes arbeid med fiskehelse og -velferd for kritikkverdig

Det er kritikkverdig at Nærings- og fiskeridepartementet med underliggende etater ikke har iverksatt tilstrekkelige tiltak for å bidra til å redusere de vedvarende utfordringene med sykdom og dårlig fiskevelferd i havbruksnæringen.

Publisert Sist oppdatert

Det er en av hovedkonklusjonenes i Riksrevisjonens undersøkelse av havbruksnæringen.

- Myndighetene har ikke iverksatt tilstrekkelige tiltak for å redusere vedvarende utfordringer med sykdommer og dårlig fiskevelferd i havbruksnæringen. Det viser en ny Dette fører til høy fiskedødelighet og økonomiske tap, sier riksrevisor Karl Eirik Schjøtt-Pedersen.

Sykdommene som i dag medfører de største utfordringene når det gjelder dødelighet, økonomiske tap og redusert fiskevelferd, er ikke meldepliktige til myndighetene.

- Dette svekker myndighetenes grunnlag for å vurdere forebyggende tiltak for å hindre videre smitte, skriver Riksrevisjonen.

– Tiltakene Nærings- og fiskeridepartementet har innført for å forebygge smitte og Mattilsynets oppfølging av fartøy som frakter fisk mellom anlegg er ikke nok for å redusere utfordringene med sykdom. Myndighetene har heller ikke hatt en tilstrekkelig grad av føre-var-tilnærming til nye sykdomsutfordringer, sier Schjøtt-Pedersen.

For svak oppfølging av ny teknologi og nye driftsformer

Riksrevisjonens undersøkelse viser at ny teknologi og nye produksjonsmetoder som svekker fiskens velferd, har blitt utbredt.

- Mattilsynet mener at mye av utviklingen har skjedd gjennom prøving og feiling, uten at oppdretterne i tilstrekkelig grad har dokumentert de velferdsmessige konsekvensene for fisken, heter det.

– Myndighetene følger ikke i tilstrekkelig grad opp negative konsekvenser som ny teknologi og nye driftsformer har for fiskevelferden, sier riksrevisoren.

Næringen har hovedansvaret for å ivareta fiskens helse og velferd. Riksrevisjonen mener at myndighetene må stille tydeligere krav til oppdretternes internkontroll og risikostyring, og de må også styrke oppfølgingen gjennom tilsyn.

– Det er positivt at Nærings- og fiskeridepartement og Mattilsynet har iverksatt og jobber med flere tiltak for å bedre fiskehelsen og fiskevelferden i havbruksnæringen og at forbruket av antibiotika i havbruksnæringen i mange år har ligget på et lavt nivå, sier riksrevisor Karl Eirik Schjøtt-Pedersen.


Les hele undersøkelsen fra Riksrevisjonen her