Fra oppstartmøte for bransjegruppa:F.v. Magnus Andreas Devold (Patogen AS), Jarle Myking (Norsk Sjømat), Arnstein Johansen (Cflow), Frode Kjølås (Optimar), Botholf Stolt-Nielsen (Ocean Supreme) Roger Halsebakk (Sølvtrans), Bjørn Finnøy (Artec Aqua), Kolbjørn Giskeødegård (Nordea Markets), Peder Stette (Optimar Stette)Framme f.v.: Kari Lisbeth Fjørtoft (Møreforskning), Glen Bradley (Rostein AS) og Tore A. Tønseth (SpareBank 1 Markets).Laila Gjerdsbakk fra Næringsforeningen tok bildet og er derfor ikke med på det.

Etablerer bransjegruppe for havbruksnæringa i Ålesundregionen

Næringsforeningen har tatt initiativ til å etablere ei bransjegruppe for havbruksnæringa i Ålesundregionen.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er tre år eller eldre.

Næringsforeningen i Ålesundregionen skriver i en pressemelding at de etablerer en bransjegruppe for havbruksnæringen. De skriver at bakgrunnen for etableringen er at Sunnmøre dessverre har sett flere hovedkontor forsvinne ut av regionen, og med dem arbeidsplassene. De fleste menneskene, og dermed kompetansen, har derimot blitt igjen. For å hjelpe næringen til å vokse på Sunnmøre, og for å skape flere arbeidsplasser ser vi i Næringsforeningen at det vil være gunstig med et nettverk for små og mellomstore bedrifter.

- Hovedmålet med bransjegruppa vil være å styrke næringen på Sunnmøre i forhold både til det norske og det globale markedet. Vi ønsker å få næringen til å blomstre og skape en arena for utveksling av kunnskap på tvers av verdikjeden.

Møreforskning er med på laget som faglig samarbeidspartner.

- Bransjegruppa skal være et regionalt nettverk for å skape dialog innad i bransjen, utveksle kunnskap, og for å skape kjennskap til den kompetansen som finnes i regionen.

- Det er satt sammen en referansegruppe som består av sentrale personer med faglig bredde innenfor bransjen. Denne gruppen skal sammen med Næringsforeningen og Møreforskning skal legge føringen for hvordan bransjegruppen skal jobbe. Første møte var svært positivt, og vi setter nå i gang med å invitere aktuelle bedrifter med i nettverket. Vi håper dette skal bli en viktig arena for å skape vekst i bransjen, sier Laila Gjerdsbakk hos Næringsforeningen.