Politiet aksjonerte både ved Statland Settefisk og ved hovedkontoret til moderselskapet Namdal Settefisk. Begge ligger i Namsos kommune. Foto: Namdal Settefisk

Flere siktet etter politiaksjon mot settefiskanlegg

Mattilsynet har anmeldt en produsent av fiskeyngel for brudd på dyrevelferdsloven og matloven.

Publisert Sist oppdatert

Politiet aksjonerte både på hovedkontoret til Namdal Settefisk og på anlegget til datterselskapet Statland Settefisk den 30. november, etter å ha fått ransakingstillatelse fra tingretten.

- De involverte, som er selskapet og enkelte privatpersoner, har status som siktet. I tillegg har vi sikret en del relevant materiell ved blant annet databeslag.

Det sier påtaleansvarlig hos politiet i Trøndelag, Amund Sand til NRK.

Flere siktet i saken

Avisen skriver at det var Mattilsynet som anmeldte Namdal Settefisk til politiet, etter det Mattilsynet omtaler som «en hendelse» ved Statland Settefisk, som produserer laksesmolt.

Anmeldelsen går på fiskens helse og velferd. I tillegg er det enkelte momenter i forhold til matloven, altså om fisken har vært lovlig å selge i den forfatning den har vært i.

Sand vil ikke si noe om alvorlighetsgraden i saken, utover at det kreves en kvalifisert mistanke i forkant av en siktelse.

- Vi vil ikke kommentere saken slik den står i dag, sier administrerende direktør Kåre Devik til NRK.