Gadus Group sitt anlegg ved Alida i Volda.
Gadus Group sitt anlegg ved Alida i Volda.

Krev timeout for torskeoppdrett etter rømming

Etter rømming av torsk ved eit oppdrettsanlegg i Volda krev no Naturvernforbundet at all oppdrettstorsk frå Gadus Group AS takast opp av sjøen, og at framtidige utvidingar av næringa settast på vent.

Publisert Sist oppdatert

Naturvernforbundet skriv i ei pressemelding at dei gjennom pressa har fått vite at Gadus Group AS / Sunnmøre Torsk AS sitt fiskeanlegg ved Alida i Volda har hatt 2 eller 3 tilfelle av hol i merdene dei siste par vekene.

- Naturvernforbundet krev no at all torsk som Gadus Group har i merdene i Volda og andre stader må takast opp av sjøen med ein gong, og at alle søknader om torsk i merd som ikkje er komen så langt at det er torsk i sjøen, må setjast på vent til ein har fått klårlagt, tatt stilling til og løyst problema som no har kome fram, skriv dei.

Påklaga i vinter

Tillatinga ved Alida blei klaga på av Naturvernforbundet ved årsskiftet. Då det blei sett ut merder og fisk i påska, før klaga var handsama, sette Naturvernforbundet fram krav om oppsetjande verknad av denne klaga. Eit sentralt tema i klaga har vore at viss tam torsk rømmer og får høve til å blande seg med vill torsk, så har det ifølge Naturvernforbundet ukjende konsekvensar for kysttorsken.

- Føresetnadene stemmer ikkje

Naturvernforbundet skriv vidare at Gadus Group AS har i sine søknader hevda at:

  • torsken var ved avl ikkje lenger interessert i å bryte seg ut av merdene
  • merdene var spesielt gode og sikre
  • eit eminent internkontrollsystem ville hindre rømming

- Det ser ut som desse føresetnadene ikkje stemmer. Vi bit oss også merke i at den eminente internkontrollen ikkje var betre enn at lokale fiskarar oppdaga rømminga før verksemda sjølve visste noko, skriv Naturvernforbundet .