Representanter fra NCE Seafood Innovation på innovasjonscamp på Danielsen videregående skole i Bergen. Fra venstre: Fride Iversen, Kara Kazm, Synnøve Alise Furenes, Karoline Aarebrot og Linn Sørnes Berntzen.

Reiser på turné for å vise frem sjømatnæringen

NCE Seafood Innovation og Ungt Entreprenørskap har fått med seg ulike sjømatbedrifter til skoler langs kysten av Norge for å treffe over tusen vgs-elever. Målet er at flere skal bli kjent med næringen og første stopp er Kirkenes.

I høst skal de to samarbeidspartnerne arrangere innovasjonscamper på videregående skoler langs hele kysten av Norge, fra Rogaland til Troms og Finnmark. På innovasjonscamp jobber elevene med en problemstilling fra næringslivet og presenterer en løsning eller et produkt.

Den første av 13 camper starter allerede neste uke i Kirkenes og den siste er planlagt 28. november i Kristiansund. Fride Iversen, Senior Prosjektansvarlig i NCE Seafood Innovation forteller at det blir en intensiv høst, men at det er et viktig arbeid. 

Karoline Aarebrot og Kara Kazm presenterer for elevene.

- Næringen er avhengig av ny kompetanse for å løse problemene innenfor fiskehelse, og for å ta i bruk ny teknologi og bli mer bærekraftig. Ikke minst, er det nødvendig for å vokse og utnytte mulighetene som er i havet, enten det er gjennom tang og tare, nye medisiner, eller laks og bærekraftig mat, sier Fride og legger til:

- Mitt inntrykk er at de fleste unge ikke kjenner særlig til sjømatnæringen og hvor viktig den er for Norge. Vi ser at mange som har foreldre eller slekt som jobber i næringen ofte ender opp i den, men ellers er det gjerne tilfeldig. Innovasjonscamp er derfor en fin måte å øke elevenes kjennskap til sjømatnæringen, samtidig som det også er nyttig for bedriftene som er med. 

Bygger bro mellom industri og elever 

På de ulike campene deltar ulike sjømatbedrifter. Lerøy Seafood, Grieg Seafood, Biomar, Ragn-Sells, Nutrimar, Patogen, Cargill og Sjømatrådet er blant dem som deltar. 

- Innovasjonscamper er en ypperlig arena for at elevene kan bli bedre kjent med næringslivet, i tillegg til at de får teste ut kreativiteten sin på ekte problemstillinger, forteller Torild Nilsen Mohn, Leder i Pedteam i Ungt Entreprenørskap Norge. 

Representanter fra Ungt Entreprenørskap, Cargill, NHH, NCE Seafood Innovation utenfor Marinehallen i Bergen, der tre videregående skoler (Sotra, Metis og BPG) var samlet på innovasjonscamp 6. september 2022.

I år er også Handelens Miljøfond bidragsyter og mange av elevene kommer til å jobbe med å finne ut hvordan næringen kan redusere plastforbruket sitt. NHH deltar også som rådgivere til elevene på flere av campene, i tillegg til at de skal gjennomføre et forskningsprosjekt på bruken av verktøyet «Start Smart» 

Målet med samarbeidet

Samarbeidet mellom Ungt Entreprenørskap Norge og NCE Seafood Innovation skal bidra til å bygge innovasjons- og entreprenørskapskompetanse hos ungdom, og vil i tillegg styrke samarbeidet mellom lokalt arbeidsliv og skolen. Forhåpentligvis vil også ungdommene de treffer få bedre kjennskap til sjømatnæringen i Norge.