Fra venstre: Gry Sæterdal fra Ungt Entreprenørskap, Nina Stangeland, administrerende direktør i NCE Seafood Innovation og Fride Iversen i NCE Seafood Innovation ser frem til å samarbeide om å gjøre sjømatnæringen attraktiv for 6. klassinger på Vestlandet. Foto: Benedicte Skogen, NCE Seafood Innovation

Sjetteklassinger skal løse utfordringer i sjømatnæringen

NCE Seafood Innovation og Ungt Entreprenørskap har fått økonomisk støtte fra Sparebanken Vests stiftelse Agenda Vestlandet til et 2-årig prosjekt som skal sikre talentattraksjon til sjømatnæringen.  

Publisert Sist oppdatert

Sammen skal de utvikle et opplæringsprogram med ti innovasjonscamper årlig for sjetteklassinger.

- Ved å stimulere skaperkraft, kreativitet og nytenking, skal elevene få bidra til å løse utfordringer i Vestlandets viktigste næring. Møtet mellom sjetteklassingene og sjømatbransjen kan så frø for fremtidig rekruttering i bransjen, og hvis sjømat gir mersmak kan det åpne for at flere finner veien inn i relevante utdanningsløp, sier Nina Stangeland, administrerende direktør i NCE Seafood Innovation

Fremtidig kompetanse 

I prosjektet skal elevene fra 6. trinn få samarbeide om å løse reelle problemstillinger som næringen arbeider med, og programmet vil på den måten være gunstig for alle parter. Barna får i tillegg mulighet til å engasjere seg i lokale utfordringer, som kan bidra til verdiskaping i eget nærmiljø. Det vil også kunne fremme en generell interesse for innovasjon og entreprenørskap, samtidig som de får innsikt i en av Norges viktigste bransjer. 

Et fremtidsrettet og bærekraftig anlegg laget av 6. klassinger på Lunde skole under Innovasjonscamp i 2021. Foto: Karina Antonsen Hjelle, Bolaks

- For mange starter prosessen rundt karrierevalg i grunnskolen. Samarbeid mellom skole og næringsliv er derfor viktig for å synliggjøre hvilke karrieremuligheter elevene har. Sjømatbransjen trenger kloke hoder, kreativitet og innovasjonskraft for å løse utfordringer knyttet til bærekraft og utvikling, og prosjektet kan gjøre det tydelig for elevene at det er en spennende bransje med mye muligheter, sier Fride Iversen, senior prosjektleder hos NCE Seafood Innovation som har ansvar for fremtidens kompetanse og talent attraksjon. 

Ledende i Europa 

Samarbeid mellom næringsliv og skole er også en viktig forutsetning for at Vestland skal være Europas ledende region for innovasjon, forskning og utdanning knyttet til havnæringer. Prosjektet, ledet av NCE Seafood Innovation og Ungt Entreprenørskap, kan skape økte muligheter for å få tak i fremtidig kompetanse. Talentattraksjon er et av NCE Seafood Innovation sine viktigste fokusområder for å vise at sjømatnæringen er en attraktiv og fremtidsrettet arbeidsplass.