Trude Jansen Hagland er ny administrerende direktør i NCE Seafood Innovation.

- Behov for ekstra fokus på fiskehelse og digitalisering

Trude Jansen Hagland begynte 1. oktober som administrerende direktør i NCE Seafood Innovation. Hun er utdannet fiskehelsebiolog, men på veien til klyngen har hun fått bred erfaring fra ulike deler av næringen.

Hun er med andre ord godt beredt for å jobbe i en klynge som skal arbeide sammen med næringen for å drive frem bærekraft og innovasjon. Men hva er målsetningene hennes og hvorfor ville hun jobbe akkurat her?

Fiskehelsebiolog som har jobbet med nesten «alt» 

Reisen fra da Trude steg ut av Universitetet i Bergen som nyutdannet fiskehelsebiolog til i dag, har hatt flere ulike stopp som har formet henne på veien. 

- Jeg har jobbet i forskjellige deler av sjømat- og havbruksnæringen, og vært innom ulike områder, både FOU, forvaltning og fôrindustri. 

De siste to årene jobbet hun imidlertid med teknologi, digitalisering og fiskehelse i Aquabyte. Hun var blant annet ansvarlig for ekspansjonsstrategi, noe som kommer godt med i en klynge som arbeider med en næring som vil vokse. 

Fra før har hun vært i Mattilsynet og i Cargill med ulike oppgaver, og det er tydelig at Trude drives av nye utfordringer. Underveis har hun også samlet opp erfaringer og kunnskap om hvilke behov næringen har. 

- Fra alle områdene jeg har jobbet i har jeg sett behovet for mer kunnskap og erfart hvilke problemer vi ikke kan jobbe med enkeltvis. Men det kan en klynge, og det er det vi skal fortsette med. 

Trude Jansen Hagland på scenen.

Sett på klyngen fra utsiden

Hun forteller at klyngestillingen derfor er en god match med både med hennes faglige bakgrunn og de erfaringene hun har gjort seg i løpet av årene hun har jobbet i næringen. 

- Det er som hånd i hanske. Klyngen arbeider, ikke bare med tema som jeg er opptatt av, men med utfordringer som må løses hvis vi skal ta sjømatnæringen til nye høyder. 

Trude trekker frem at medlemsmassen og styresammensetningen gjør det ekstra interessant. 

- Det er viktige aktører og stemmer i bransjen. Og det tror jeg er fordi dere har klart å skape verdi, som for eksempel AquaCloud, kompetanseprogrammene og Industry Insight-rapportene. Det er en kunnskapsdrevet bransjeorganisasjon, noe som gjør det veldig spennende. 

- Jeg har observert klyngen fra utsiden, som medlem, og det har vært motiverende å se hva klyngen har fått til. 

Fiskehelse og datadeling trekkes frem.

Vil løfte spesielt to områder 

Hva er målsetningen hennes når hun nå har tredd inn i sin nye rolle? Trude trekker frem særlig to områder. 

- Først og fremst brenner jeg for å fortsette å skape verdi og relevans for medlemmene. Det å igangsette aktiviteter og prosjekter som driver bærekraftig vekst og utvikling i sjømatnæringen, det er min visjon. 

Men, hun forteller også at hun vil videreutvikle og få litt mer fart. Klyngen har hatt en bred strategi den siste tiden, og selv om det gjøres mye på alle de fem satsingsområdene, er det noen av dem som trenger å løftes litt ekstra fremover. 

- Jeg vil trekke frem digitalisering og fiskehelse, som er to områder der næringen har behov for at det skjer en utvikling. Som fiskehelsebiolog, er hjertebarnet mitt fiskehelse og fiskevelferd, og digitalisering kan også påvirke utviklingen innenfor dette feltet. 

Trude understreker at de andre områdene fremtidig kompetanse, fremtidige fôringredienser og klima, miljø og sirkulærøkonomi, også vil bli jobbet godt med, men at det er behov for et ekstra fokus på fiskehelse og fiskevelferd, og digital transformasjon og digitalisering. 

- Det er utrolig vanskelig å velge, fordi alle er så viktige. Men noen ganger skal man være tøff å velge, og jeg vet at næringen ønsker å se mer fart innenfor de to områdene. Jeg tror også det er en vinn-vinn-situasjon siden mer digitalisering kan ha stor betydning for fiskehelse og velferd. Det vil nok forenkle mye, men vi har en jobb å gjøre for å få delt kunnskap. Det handler mye om endring og endringsledelse og øke kunnskap og forståelse for hva det er som må gjøres.

Hun trekker frem Industry Insight – rapportene som et godt fundament for å starte slike prosesser. 

- Når områder er komplekse, er det vanskelig å forstå hvor man skal begynne. Det er både fôr-rapporten og datadelingsrapporten gode eksempler på.

Laks i merd.

Næringen har mange muligheter 

Der tydelig at Trude liker utfordringer, men hun vil mye heller snakke om mulighetene som ligger i det.

- Jeg har jobbet mye med produktutvikling og det handler om å løse et problem eller et behov. Innenfor alle de fem strategiske områdene våre er det flere utfordringer å løse, og jeg ser mange muligheter der vi kan bidra til å øke kunnskap og forståelse. 

Hun trekker frem AquaCloud som et eksempel. 

- Vi ser at flere går inn i dataprosjektet nå, og fremover vil vi begynne å forstå årsaker bedre. Det betyr at vi kan ta valg basert på kunnskap og ikke antagelser. Skal vi løse problemer må vi skjønne hva som er årsaken, og vi må dele kunnskap med hverandre. 

Hun trekker frem kunnskapsdeling som en sentral faktor bak suksessen med lakseoppdrett i Norge, og hun peker på at det også er slik vi kan lykkes med å drive sjømatnæringen fremover. 

Ny strategi 

Det hun har lært på veien vil også være viktig i utarbeidelsen av ny strategi for klyngen. 

- Vi har jo en strategi som går ut neste år, så vi skal begynne med strategi for neste periode, som vil bygge videre på det vi har gjort og det medlemmene ønsker videre. Vi er veldig lydhøre, så det er viktig at vi bruker tiden på det som er viktigst for dem. Også har vi en utfordrerrolle, at vi kan være en fasilitator og brobygger.