Illustrasjon på hvordan havmerdene til Nekst AS tar seg ut på havet. Illustrasjon: Nekst AS
Illustrasjon på hvordan havmerdene til Nekst AS tar seg ut på havet. Illustrasjon: Nekst AS

Søknad med investeringsramme på tre milliarder er nå sendt inn

Nekst AS har nå sendt inn sin søknad om 16 utviklingskonsesjoner for deres nedsenkbare konsept til Fiskeridirektoratet. Produksjonen ønsker de at skal legges til Sogn og Fjordane.

Publisert

Partnere og gründere i Nekst AS, Martin Ramsdal og Kjell Audun Aasen har nå sendt inn søknad som omhandler  totalt 12 480 MTB til konseptet "Havliljen/havplattform - nedsenkbart anlegg".

Gründer bak Nekst-prosjektet, Kjell Audun Aasen, har allerede interessenter som vil investere 3 milliarder kroner i Nekst-prosjektet. Foto: Gustav Erik Blaalid.
Gründer bak Nekst-prosjektet, Kjell Audun Aasen, har allerede interessenter som vil investere 3 milliarder kroner i Nekst-prosjektet. Foto: Gustav Erik Blaalid.

Kjell Audun Aasen har tidligere uttalt til kyst.no at prosjektet har en investeringsramme på tre milliarder kroner, og inkluderer verdens største landbaserte anlegg for produksjon av stor smolt. Sparebanken 1 Markets har prospektet for Nekst-prosjektet.

Søknaden er datert den 10. oktober ifølge Fiskeridirektoratet hjemmesider.

I april i år presenterte Aasen og kompanjong Marin Ramstad for første gang Nekst-prosjektet.

Les mer her: Søker 15 utviklingskonsesjoner

Planen er å produsere fisk opptil 2,7 kilo på land, og overføre dennee til sjøanleggene. Selve overføringen skal foregå med brønnbåt, men laste-og losseprinsippene er utviklet nettopp for å være skånsomt for fisken.

Utviklingskonsesjonene de søker om bygger på ny teknologi i forbindelse med utviklingen av det totale oppdrettskonseptet til Nekst. Stor fisk fra landanlegget skal få en så kort som mulig oppholdstid i sjøen. Etter planen skal det dreie seg om seks måneder før slakting.

Her kan du se en utvidet oversikt over alle de ulike søkerne: Status utviklingskonsesjoner – Innovasjonsbølgen slår inn over oppdretterne

Teknologien mener de vil bidra til at lusepresset bli ytterligere minimert ved at merdene er nedsenkbare.

– Vi vil kunne senke merdene ned til under lusebeltet for på den måten å bortimot eliminere lusepåslag. Dermed vil behovet for lusebehandling falle bort, uttalte Kjell Audun Aasen til kyst.no.

  • Selskapet er 50/50 eid av Martin Ramsdal og Kjell Audun Aasen.