Bildet viser gjeller som har blitt påvirket av H2S, og dette har ført til sammenklistring av lamellene pga forstyrrelser i overflatespenningen. Hydrogensulfid (H2S) dannes av feil bakterieflora i anlegget, og dette er en av mange grunner til at det er viktig å overvåke den totale bakteriefloraen.
Bildet viser gjeller som har blitt påvirket av H2S, og dette har ført til sammenklistring av lamellene pga forstyrrelser i overflatespenningen. Hydrogensulfid (H2S) dannes av feil bakterieflora i anlegget, og dette er en av mange grunner til at det er viktig å overvåke den totale bakteriefloraen.

Kan tilegne seg mer informasjon om fiskehelse med ny teknologi

Med «Next Generation Sequencing», ofte bare kalt NGS, har oppdrettsnæringen fått et viktig verktøy for rask sekvensering og kartlegging av mikrobielle samfunn.

Publisert

Elise Hjelle har jobbet i Pharmaq Analytiq i syv år og hun startet nylig i stillingen som prosjektsjef.

Hun forteller at hoveddelen av tiden hennes i selskapet har hun jobbet som produktsjef for SmoltVision, Pharmaq Analytiq sin smoltanalyse, og med oppfølging av smoltkundene deres.

- Da fulgte jeg opp alt som går på smolt. Jeg skrev ut rapporter, rådgav smoltkunder, var ute og besøkte kunder og jobbet med prosjektarbeid som involverte smolt.

Bli abonnent hos Kyst.no

For å få tilgang til dette innholdet trenger du et abonnement med Kyst.no Pluss-saker inkludert.

Bli abonnent og les denne og mange andre pluss-saker.
Min side

NF Komplett

 • Kyst.no Pluss saker
 • Digitalt arkiv
 • Digitalt Magasin
 • 11 Utgivelser av Norsk Fiskeoppdrett
 • Varighet: 12 mnd
 • Pris: 5582,-

KJØP

NF Komplett Personlig

 • Kyst.no Pluss saker
 • Digitalt arkiv
 • Digitalt Magasin
 • 11 Utgivelser av Norsk Fiskeoppdrett
 • Varighet: 12 mnd
 • Pris: 5582,-

KJØP

NF Komplett Digital

 • Kyst.no Pluss saker
 • Digitalt arkiv
 • Digitalt Magasin
 • Varighet: 12 mnd
 • Pris: 4990,-

KJØP

NF Komplett Digital Personlig

 • Kyst.no Pluss saker
 • Digitalt arkiv
 • Digitalt Magasin
 • Varighet: 12 mnd
 • Pris: 4990,-

KJØP

NF Pluss

 • Kyst.no Pluss saker
 • Varighet: 12 mnd
 • Pris: 2388,-

KJØP

NF Pluss

 • Kyst.no Pluss saker
 • Varighet: 1 mnd
 • Pris: 199,-

KJØP