Frank Nilsen fra Sea Lice Research Centre i Bergen.

Skal teste minst 12 lakselus-vaksiner i år

Professor Frank Nilsen ved Sea Lice Research Center og Universitetet i Bergen forteller de testet testet tolv ulike lakselusvaksiner i kliniske studier i 2016 og sier de vil teste minst like mange i 2017.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er tre år eller eldre.

Under fagdagen «medikamentfri lakseluskontroll» som er en del av den tre dager lange Rensefisk-konferansen til FHF i Trondheim, fortalte professor Nilsen at de har utviklet en plan for å teste mulige vaksinekandidater, og påpekte samtidig at laksen har 35 000 gener som i teorien kan ha effekt.  For finne mulige vaksinekandidater har de blant annet undersøkt mange av de fysiologisk prosessene som er vitale for lusen.

- Vi tester rundt 100 vaksinekandidater per år, og i fjor gjennomførte vi 12 kliniske tester av disse, og vil teste minst like mange i år.

Interessert i andre fiskers gener 

Han trakk også frem eksempelet med coho-laks som kan både unngå og også drepe lus som har festet seg.

- Kan man snu atlantisk laks til respondere mer som disse artene, kan man nå langt.

Laks med fremavlet luseresistens, trekker han også frem som interessant for vaksineutvikling.

- På fremavlet luseresistent laks, ser vi at lusen sliter. Hvorfor det er slik lurer vi på, og finner vi ut av det kan det kanskje hjelpe oss med vaksinearbeidet. Men vi vet ikke hvor langt tid det vil ta.

Selv om det er en omstendelig prosess som kan ta lang tid, sa Nilsen under foredraget at det er så mange oppsider med en slik vaksine, at de må fortsette arbeidet selv om det er vanskelig.

Vaksinen bør redusere minst 50 %

Han påpekte at det ikke bare er en vaksine som kan stimulere laksen immunforsvar til å bekjempe lus.

- Å utnytte laksens eget immunforsvar mot patogener er en veldig god tanke. Fôrbaserte immunostimulanter har kunnet gi en 30-40 prosent reduksjon i lusepåslag. En vaksine må minst klare en effekt på 50 prosent, understreker han.