Oppdrettsanlegg i Hordaland. Illustrasjonsfoto: Magnus Petersen.
Oppdrettsanlegg i Hordaland. Illustrasjonsfoto: Magnus Petersen.

Nytt læreverk i havbrukslære

Etter tørke i snart en mannsalder lanseres et nytt faglig læreverk i havbruk høsten 2023. NMBU - Norges miljø- og biovitenskapelige universitet blir hovedleverandør av kunnskap i det digitale fagmaterialet.

Det digitale læreverket vil være gratis og tilgjengelig for alle, med mellom 50 og 100 sider om hele seks forskjellige fagområder innen havbruk: Anatomi og fysiologi, avl og genombiologi, fôr og fôrressurser, fiskehelse og fiskevelferd, teknologi og miljø, samt slakting og filetkvalitet. Læreverket blir utviklet for bruk direkte i havbruksnæringen, og for høyere utdanning innen havbruk.

Ny teknologi og nye driftsformer er tatt i bruk, og havbruksnæringen har hatt en betydelig utvikling siden den siste bokserien innen havbruk ble utgitt i 1997. Utdanningsinstitusjonene, spesielt på høyere nivå har hatt en utfordring i undervisningen siden det mangler oppdaterte læreverk, kommer det frem i en pressemelding. 

- Det nye læreverket vil bli utviklet etter dagens pedagogiske prinsipper med interaktiv læring, gode illustrasjoner, animasjoner og spørsmål og svar underveis, sier professor Turid Mørkøre ved NMBU, som er prosjektleder for etableringen av læreverket.

I tillegg til NMBU er Nofima med i forfatterskapet. Også andre læringsinstitusjoner og industrien kommer til å bli kontaktet, med spørsmål om de vil bidra inn mot gitte områder.

Etableringen av læreverket er et resultat av en prosjektutlysning ved FHF, Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfinansiering, og har en budsjettramme på 4,3 millioner kroner.

- Dette blir et stort løft i en kunnskapshungrig industri og for kommende studenter og havbruksentusiaster, som ønsker å bidra til bærekraftig vekst i oppdrettsnæringen, sier Mørkøre.

En bredt sammensatt referansegruppe av næringsaktører skal bidra til at prosjektet får størst mulig nytte for bedriftene og næringen. Akvakulturstudentene ved NMBU vil også bidra til å sikre at lærestoffet er brukervennlig og pedagogisk.

I tillegg til at det er mange sider med fagstoff som skal skrives, skal det også utvikles en digital plattform ved Læringssenteret ved NMBU som passer til formålet.

Planen er at det digitale læreverket skal lanseres på AquaNor i 2023.