Øystein Wessel er forsker ved NMBU Veterinærhøgskolen. Foto: NMBU

Dette må til for å inaktivere PRV hos laks

En ny studie har testet hva som skal til for å inaktivere Piscint orthoreovirus (PRV) hos laks.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er tre år eller eldre.

Piscint orthoreovirus (PRV) er svært utbredt i norsk oppdrettslaks og forårsaker hjerte- og skjellettmuskelbetennelse (HSMB). I mangel på vaksine er biosikkerhetstiltak avgjørende for å redusere utbredelsen av viruset. Forskere har nå utviklet en metode for å teste effekten av ulike desinfeksjonsmidler overfor PRV. Denne kunnskapen kan bidra til konkrete og målrettede tiltak for å redusere smittepresset.

Ny modell, ny kunnskap

– Til nå har det ikke vært mulig å finne ut hva som skal til for å inaktivere PRV. Vanligvis, for å finne ut av hvordan virus kan inaktiveres, må man kunne dyrke viruset i laboratoriet. Dette har ikke vært mulig med PRV, forteller Øystein Wessel, som er forsker ved NMBU Veterinærhøgskolen.

I dette prosjektet har forskergruppen utarbeidet en ny modell som bruker fisken selv til å måle effekten av ulike desinfeksjonsmetoder. De har testet hvilken effekt blant annet UV-stråling, jod og varme har på PRV.

Hvor mye UV tåler PRV?

UV-doser blir målt i millijoules pr. cm2. Studien viser at det kreves en UV-dose på minst 50 mJ/cm 2 for å inaktivere PRV. De fleste UV-systemene som benyttes i Norge i dag er dimensjonert etter krav i forskrift om desinfeksjon av inntaksvann til og avløpsvann fra akvakulturrelatert virksomhet. Et vanlig brukt dimensjoneringskrav er da en teoretisk beregnet UV-dose på 25 mJ/cm 2 - Det vil ikke være nok til å inaktivere PRV.

– Dersom man har en målsetning om å holde laksen fri for PRV i ferskvannsfasen, bør man vurdere å øke denne dosen, sier Wessel.

PRV tåler mye varme

Studien viste at PRV er relativt varmetolerant. Etter varmebehandling på 56⁰C i 30 min er viruset fortsatt smittsomt. Ved temperaturer som 76⁰C i 20 min eller 85⁰C i 25 min inaktiveres PRV.

– Behandlingene ved 76⁰C og 85⁰C tilsvarer kravene for behandling av biprodukter fra oppdrettsfisk, og viser at en slik varmebehandling inaktiverer PRV, sier Wessel.

Jodbehandling fungerer

En standard jodbehandling av befrukt rogn innebærer 100 ppm jod (deler per million) i 10 min. Studien viser at det er nok til å inaktivere PRV. Studien viser videre at en redusert virketid (100 ppm i 5 min) samt lavere dose (50 ppm i 10min) også er tilstrekkelig for å inaktivere PRV.

– Dette viser at PRV er sensitivt for jod. Det er likevel viktig å bemerke at studien har sett på effekten på rent virus. Under praktiske forhold vil PRV være til stede i røde blodceller. Selv ved en liten blodkontaminering under befruktningsprosessen vil PRV kunne være til stede inne i disse cellene dersom fisken er PRV-infisert, forklarer Wessel.

Effekten av desinfeksjon med jod når virus inne i røde blodceller, ble ikke undersøkt.

Virocid er effektivt mot PRV

Modellen ble også benyttet til å teste effekten av Virocid, som er et kommersielt tilgjengelig desinfeksjonsmiddel. Bruk av 1% Virocid i 30 min var nok til å inaktivere PRV.

Studien er utført i samarbeid mellom NMBU Veterinærhøgskolen, Veterinærinstituttet, Nofima,
VESO og Xylem, og prosjektet er finansiert av FHF (prosjekt 901305).