Skissen viser et flytende lukka oppdrettsanlegg der inntaksvannet filtreres for lakselus og avfallsvannet i blå slanger blir ved utfelling av faststoff renset i en egen rensemerd til høyre i bildet. Her er det kun flytting av vann i vann som gir en energioptimal rensing. Rensemerden er patentsøkt av NOFI.

Ny ingeniørspesialisering skal bidra til sikre fremtidens bærekraftig havbruk

Høsten 2018 starter en ny ingeniørspesialisering ved Norges Arktiske universitet (UiT), som skal bidra til sikre fremtidens bærekraftig havbruk.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er tre år eller eldre.

Havbruk er en av landets viktigste næringer med årlig omsetning av laks og ørret på rundt 70 milliarder. Det er et ønske fra myndighetene at denne omsetningen skal økes. Det satses friskt innen havbruk og bransjen er klar på sin bestilling til kunnskapsinstitusjonen UiT Norges Arktiske universitet. 

- Skal vi gripe de muligheter som er tett på og utnytte vekstpotensialet, trengs det ny kunnskap som skal gjøre operasjonene framtidsrettet,  melder skolen i en pressemelding. 

UiT skriver at de må utvikles nye bærekraftige havbruksanlegg. Den kunnskapsbasen vil universitetet og blant andre NOFI bidra til.

På grunn av tilgjengelig kystlinje vil mye av den fremtidige veksten potensielt komme i nord. Veksten forutsetter at bærekraftutfordringer i form av lakselus, rømming og utslipp løses på en god måte. For å legge til rette for fremtidens havbruk er det nødvendig med påfyll av høyverdig kunnskap blant annet innen biologi, teknologi og drift.

- Vi skal være med på nytenking og vil skreddersy våre studier, sier Finn Harald Hansen, studieleder for nautikk ved institutt for ingeniørvitenskap.

Han ser store muligheter for å imøtekomme markedsbehovet gjennom dette nye studietilbudet. Havbruksteknologi er et tilbud allerede fra høsten 2018 og vil være unik, da dette også gir ingeniørkompetanse.

Markedsbehov

Faktorer som sårbart miljø, røft og ustabilt klima, lange avstander, spredt befolkning og svak infrastruktur, er ikke bare teoretiske øvelser når man snakker om kysten langs Barentshavet, men realiteter med direkte påvirkning på næringsvirksomhet.

Instituttet har spisset kompetansen mot nordområdene og næringssamarbeidet er avgjørende for å lykkes. Det handler om samarbeid mellom mange og ulike aktører, NOFI er en av de store mht utviklingsarbeid innen havbruk. 

Ny teknologi

- Innslag av flytende lukka anlegg, der lakselus og utslippsproblematikken er vesentlig redusert vil kunne, for deler av næringa være en nødvendighet for videre vekst, forteller utviklingssjef Dag Nilsen ved NOFI i Eidkjosen.

- Samtidig vil lukka anlegg også kunne være en trussel for vekst i nord, da oppdrett i prinsippet, ved å hente kaldt vann på dypet vil kunne utføres mye nærmere markedet og da utenfor Norge, fortsetter han.

Hovedutfordringen vil da være å utvikle nye bærekraftige havbruksanlegg som bruker de naturgitte fordelene vi har i nord som havstrømmer, skjerma lokaliteter samt rent og kaldt vann som et konkurransefortrinn. Dette kan eksempelvis gjøres ved at laksen vokser i lukka anlegg frem til de er rundt 1-2 kg og så overføres til normale anlegg.

UiT Norges arktiske universitet tror at det er viktig for samfunnet at den kunnskapen og utdannelsen som trengs for utvikling av havbruksnæringen kommer fra nærområdet til næringen. UIT har et meget sterkt fagmiljø på biologisiden ved Fiskerihøyskolen. For å kunne utvikle morgendagens løsninger må biologien på en del områder kombineres med innovativ teknologi. Institutt for Ingeniørvitenskap og sikkerhet ønsker å bidra til å styrke teknologisiden av næringen ved å utdanne havbruksingeniører som kan bidra til fremtidig innovasjon, utvikling og bærekraftig drift både på leverandørsiden og hos oppdrettere.

NOFI sammen med andre nøkkelaktører i næringen vil bidra til nødvendig operativt utviklingsarbeid og i samarbeid med kunnskapsinstitusjonen UiT påse at havbruksteknologi uteksaminerer kandidater som er skreddersydd behovet i næringen. Industrien og akademia tar på denne måten et felles samfunnsansvar.