Foto: Jon-Are Berg-Jacobsen/Nofima.

Så lite marint omega 3 kan det være i fôret

Hvor lite marint omega-3 kan oppdrettslaksen kan klare seg med? I en ny rapport har Nifes og Nofima tatt for seg tilgjengelig litteratur, og kommer med noen anbefalinger.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er tre år eller eldre.

Nofima og Nifes har undersøkt all tilgjengelig kunnskap om hva som bør være et trygt lavt innhold av marint omega-3 i fôr til oppdrettslaks, og som samtidig er nok for at fisken skal ha god helse. Resultatene fra dette studiet presenteres nå i en ny rapport som heter «Effekter av endret fettsyresammensetning i fôr til laks relatert til fiskens helse, velferd og robusthet».

‒ Det er mye som skal på plass før vi kan si noe sikkert om hvor lite omega-3 som er trygt i kommersiell produksjon av oppdrettslaks, sier Bente Ruyter, forsker i Nofima i en sak på deres hjemmesider.

Det forskerne vet er at det må være mer enn 1 prosent marint omega-3 i fôret under ideelle oppdrettsbetingelser. I kar med sjøvann på land viser langtidsforsøk at det er trygt for laksen å ha over 1 prosent marint omega-3 i fôret, mens situasjonen er mer uklar for laks i merder i sjø. Så langt viser langtidsforsøk i merder i sjø at 1,6 prosent omega-3 og over, ikke gir redusert vekst og overlevelse.

‒ I sjø er det varierende miljøforhold som gjør at flere faktorer spiller inn på laksens behov for marint omega-3. Det betyr at selv om ett nivå kan være godt nok for fisken under gode oppdrettsbetingelser, kan den trenge mer omega-3 under krevende miljøforhold, sier Ruyter i saken.

Innholdet i dagens kommersielle fôr varierer, men alle ligger høyt over 1 prosent. Nofima og NIFES har gjennomført flere forsøk med laks i sjø der de har testet ulike nivå og sett konsekvensene av for lite omega-3.

Konsekvensene av for lite omega-3, ser ut til å være at laksen er mindre robust og mer utsatt for å utvikle virussykdommer. De vet også at sammensetningen av fettet i fôret påvirker hvordan fettet fordeles i kroppen til laksen, og det kan påvirke sykdomsforløpet under virusinfeksjoner. Den ultimate konsekvensen av disse effektene, er at laksens generelle helse svekkes og færre fisk overlever livet i oppdrett.

Forskerne vet altså en hel del om risikoen ved å gi laksen for lite omega-3. Men hvordan laksen tar opp, omsetter og lagrer omega-3 avhenger av biologien og miljøet den lever i. Det er variabelt, og derfor er det vanskelig å fastsette et universelt behov.