Trygve Gjedrem har vært et inspirerende og engasjerende medlem i fagmiljøet i Nofima på Ås. Han var sammen med professor Harald Skjervold ansvarlig for å utvikle verdens første familiebaserte avlsprogram for fisk. Her er han sammen med kollegaer på Nofima i 2016. Foto: Jon-Are Berg-Jacobsen / Nofima
Trygve Gjedrem har vært et inspirerende og engasjerende medlem i fagmiljøet i Nofima på Ås. Han var sammen med professor Harald Skjervold ansvarlig for å utvikle verdens første familiebaserte avlsprogram for fisk. Her er han sammen med kollegaer på Nofima i 2016. Foto: Jon-Are Berg-Jacobsen / Nofima

En av de store pionerene innen avl er gått bort

Professor Trygve Gjedrem er død, 92 år gammel.

Publisert

Trygve var en av de store pionerene innenfor nasjonal og internasjonal akvakulturgenetikk. For Nofima har han hatt en spesielt stor betydning.

Som direktør for Akvaforsk (i dag en del av Nofima) i perioden 1971-89 var han en sterk drivkraft i utviklingen av den norske oppdrettsnæringen. Spesielt representerte han etableringen av de nasjonale avlsprogrammene for laks og ørret en milepæl, som de første for oppdrettsfisk på verdensbasis. Han hadde et sterkt internasjonalt engasjement for tilsvarende arbeid med betydelig større oppdrettsarter, som tilapia, karpe og marine reker. På den måten har Trygve også spilt en svært sentral rolle for å utvikle en mer effektiv og bærekraftig akvakulturproduksjon globalt. 

Professor Trygve Gjedrem ble 92 år gammel. Han mottok en rekke æresbevisninger fra inn- og utland for sin store innsats. Foto: Jon-Are Berg-Jacobsen / Nofima
Professor Trygve Gjedrem ble 92 år gammel. Han mottok en rekke æresbevisninger fra inn- og utland for sin store innsats. Foto: Jon-Are Berg-Jacobsen / Nofima

Forskningsmessig har Trygve også hatt en stor rolle. Hans publikasjonsliste er lang, og han er anerkjent som en av verdens mest innflytelsesrike forskere på sitt fagområde. Hans fagbøker blir fortsatt brukt i undervisning over hele verden. Da han var 88 år lukket han kontordøra på Nofima for siste gang. Etter det og før covid-nedstengingen gjorde det umulig var han ofte innom Nofima for å bli oppdatert om det siste fra forskningen. Trygve hadde et brennende engasjement for faget helt til det siste.

Trygve mottok en rekke æresbevisninger fra inn- og utland for sin store innsats. Blant annet ble han hedret med St. Olavs Orden, ridder av 1. klasse i 2000, og utnevnt til æresmedlem i både European og World Aquaculture Societies. 

Trygve vil bli savnet. Både som fagperson og som det varme medmenneske han var. Han berørte mange verden over. Han viste en genuin interesse for alle rundt seg, og viet samme oppmerksomhet til studenter som til faglige autoriteter. 

Vi lyser fred over Trygve Gjedrems gode minne.

Skrevet av: Øyvind Fylling Jensen, Anna Sonesson, Ingrid Olesen, Bjarne Gjerde, Hans Bentsen og Morten Rye.