- Ingen selvfølge, sier daglig leder i Nofir, Øistein Aleksandersen, og viser til selskapets vei tilbake fra bunnåret og krevende økonomiske tider globalt.

Økonomisk opptur for Nofir

Selskapet trosser krevende markedsforhold og samler inn flere tonn redskap enn noen gang

Publisert

Selskapet fra Bodø driver gjenvinning av fiskeri- og oppdrettsredskap. I 2022 samlet de inn 6246 tonn kassert fiskeri- og oppdrettsredskap. 

Regnskapet for fjoråret viser et driftsresultat på nesten 1,7 millioner – en økning fra 2021, og en helomvending fra 2019 og 2020 hvor selskapet slet med nye eksportregler for redskap og pandemi.

Lavere omsetning tross høy aktivitet

Omsetningen gikk noe ned fra 2021, og endte på 21,7 millioner kroner. Det har sin forklaring i at 2021 og 2020 var unormale år av flere grunner, ifølge Aleksandersen. 

- Det var mye redskap som lå på lager, som på sett og vis var redskap fra tidligere år. Mye ble sendt til forbrenning, en løsning som regnskapsmessig gav høyere omsetning.

- Fjoråret er kanskje mer representativt for innsatsen gjort i akkurat dét året, og vi er fornøyde med å ha fått til en så positiv utvikling på mange plan, sier Aleksandersen, og viser til noen eksempel:

Selskapet har effektivisert store deler av gjenvinningsprosessen, landet kontrakter på Island og Færøyene og satser nå stort på gjenbruk av fiskenett til blant annet idretts, - og containernett. Den stadig økende materialgjenvinningsgraden for både fiskeri- og oppdrettsredskap bidrar til at langt mer kan omgjøres til nye produkter.

- I tillegg har vi en del andre jern i ilden – blant annet igjennom gode samarbeid med aktører i næringene, og flere prosjekt sammen med Handelens Miljøfond, sier Nofir-sjefen.

Aleksandersen har tidligere uttalt at de hittil i år har tatt imot rekordmye fiskeri- og oppdrettsredskap. Flere av månedene i 2023 har vært toppnoteringer i antall tonn samlet inn til gjenvinning.

- Akkurat nå er det mye som peker i rett retning for oss. Vi har fått flere nye kloke hoder og hender om bord, og vi både samler inn og gjenvinner mer enn tidligere. Interessen for det vi holder på med har kanskje aldri vært høyere, sier han.

Likevel kan de ikke slippe jubelen helt løs. Det siste året har prisene på blant annet transport økt kraftig. Utgiftene har også økt i andre deler av verdikjeden. Samtidig er råvareprisen på en del plasttyper på vei ned. Dette påvirker gjenvinningsindustrien negativt, forklarer Aleksandersen.

- Vi merker som mange andre at det økonomiske handlingsrommet blir mindre, og at bedriftene der ute får mindre å rutte med. Da går også investerings- og betalingsviljen ned. Det gjør at vi må jobbe enda hardere for å nå de samme omsetningsmålene som tidligere, sier han avslutningsvis.