Nor-Fishing

23 - 26 august 2022, Tema: Messe, Sted: Trondheim

Nor-Fishing ble arrangert første gang i 1960, og Aqua Nor for første gang i 1979. Messene er – og har hele tiden vært – en viktig arena for utvikling, innovasjon og salg i næringene. I tillegg har de blitt et forum for faglig utvikling, og det arrangeres konferanser og seminarer med faglig innhold om den siste teknologiske utviklingen innen næringen. Messene arrangeres for fiskeri- og havbruksnæringene – og består også av representanter fra merdkant og fiskebåtdekk via teknologi- og innovasjonsselskaper til styrerom og politisk styring.

Les mer her.