Sjøørret med lus og skader fra lus fanget i ruse ved Herdla mai 2023.

Norce: - Alarmerende mye lakselus

I forbindelse med overvåkning av av laksesmolt som utvandret fra elvene Dale og Vosso tidlig i mai i år, oppdaget forskerne i NORCE sjøørret med kraftige påslag av lakselus. Dette er uvanlig så tidlig i sesongen, og kan medføre et høyt smittepress på utvandrende smolt, mener de.

Publisert Sist oppdatert

De ekstraordinære undersøkelsene som er utført på oppdrag fra Miljødirektoratet, er nå avsluttet og resultatet er oppsiktsvekkende melder NORCE i en pressemelding.

- Det er for mye lus, og vi vet at villfisken påføres skader av dette. Mye lus har vi sett mange ganger før, men ikke like tidlig på året, sier NORCE-forsker Espen Olsen Espedal.

- Årsaken til det store smittepresset kan være at effekten av våravlusning ikke har inntruffet. Man kan da håpe på redusert smitte utover sommeren, men gitt høyere vanntemperaturer i fjordvannet utover sommeren, er det en fare for at smitten vil fortsette å være høy. Altså mye lus gjennom hele sommeren, sier Olsen Espedal og anbefaler at oppdretterne må koordinere våravlusningen bedre, både anleggene imellom, og særlig i forhold til smoltutvandringsperioden for vassdragene i Nordhordland.

Konklusjon fra rapporten

Resultat fra oppfølgende undersøkelser med prøvetaking av sjøørret og laksesmolt ved hjelp av en storruse plassert ut ved Herdla ytterst i Herdlefjorden i perioden 13.05 til 24.05.2023 viser:

Totalt registrert 41 sjøørret og 8 laksesmolt. De fleste sjøørretene var tydelig skadet av lakselus med nedbeitet ryggfinne og sår. Sjøørretene hadde i gjennomsnitt 74 lus per fisk. Det laveste antallet lus som ble observert per sjøørret var 10 lus og det meste var 237 lus.

NORCE mener de nye undersøkelsene gir, satt sammen med fakta fra tidligere undersøkelser, dette bildet, sitat fra rapporten:

"Samlet sett viser den ekstraordinære overvåkningen av lakselus et høyt smittepress i fjordene. Dette er sannsynligvis et resultat av relativt høyt smittepress fra oppdrettsanleggene i områdene i kombinasjon med lav ferskvannsavrenning grunnet sen snøsmelting."