Norcod økte omsetningen med 61 prosent.

God omsetningsvekst for torskeprodusent

En sterk operasjonell ytelse har preget fjerde kvartal av året for Norcod, som økte omsetningen med 61 prosent. 

Publisert Sist oppdatert

Norcod opplyser i sin kvartalsrapport for Q4 2023 at de har økt omsetningen, og melder at de hadde 83 millioner i inntekter, som er en økning på 61 prosent fra 51 millioner kroner i Q4-2022. 

De hadde også 47 millioner kroner i driftstap, eksklusiv engangselementer på 21 millioner, sammenlignet med 32 millioner i Q4-2022.

De produserte og slaktet 1 611 tonn torsk (wfe), som er en økning på 90 % fra 847 tonn i Q4-2022. 

Fôrfaktoren lå på 1,05 og selskapet gjorde strategiske investeringer i biomasse som muliggjør en nettovekst på 2 317 tonn.

Selskapet har også hatt et kommersielt gjennombrudd med ny kontrakt i Kina, og melder at i løpet av Q1-2024 har Norcod fått en ny kontrakt med en asiatisk kunde til gunstige markedspriser, og selskapet har ambisjoner om å styrke sin markedsposisjon i det asiatiske markedet i løpet av 2024.

Høydepunkter for hele 2023 viser at torskeselskapet fikk 269 millioner i inntekter, som var en økning på 58 prosent. De slaktet også 6155 tonn torsk (wfe), som var en økning på 60 prosent fra 3 837 tonn (wfe) i 2022. 

De hadde 233 millioner kroner i driftstap ekskl. engangselementer på 21 MNOK, sammenlignet med 123 millioner kroner i 2022.

Selskapets produksjonskostnad per kilo har økt fra 43,52 kroner per kilo i Q4-22 til 48,27 kroner per kilo WFE i Q4-23. 

Selskapet opplyser at økningen forklares hovedsakelig av generelle prisstigninger på fôr, arbeidskraft og råvarer, økende renter og valuta, delvis motvirket av forbedret biologi og fôrfaktor. Selskapet vil fortsette sitt arbeid og optimalisere biologien for å redusere kostnadene ytterligere.

Biologiske fremskritt

I kvartalsrapporten skriver selskapet at en sterk operasjonell ytelse har preget fjerde kvartal av året. 

De viser til at det har blitt slaktet på ukentlig basis fra Norcods anlegg på Jamnungen på Frøya siden slutten av Q3-23. Torsken har blitt slaktet ved Norcods anlegg Kråkøy Slakteri. Videre viser den biologiske statusen for den slaktede biomassen biologiske fremskritt. 

Fôrfaktoren i biomassen som er slaktet i løpet av kvartalet, er 1,05, og 93 % av det slaktede volumet holder ifølge selskapet superior-kvalitet. 

Ved utgangen av 2023 utgjorde Norcods biomasse til havs 7 817 tonn. Basert på offisiell statistikk har selskapet 52 % av det totale biomassvolumet, noe som bekrefter Norcods posisjon som den største torskeoppdretteren. I løpet av de første tolv månedene av 2023 var det rapporterte eksportvolumet ifølge offisiell statistikk 7 934 tonn WFE. I samme periode slaktet Norcod omtrent 6 155 tonn WFE, noe som bekrefter Norcods markedsandel på omtrent 71 %.

Norcods hovedmarked i 2023 har vært Sentral- og Vest-Europa.