En av lokalitetene til Norcod.

Norcod brukte mer enn de tjente i Q3

Tredjekvartalsrapporten deres viser at selskapet brukte kvartalet til biomsseoppbygging.

Publisert Sist oppdatert

Høydepunkter i kvartalet:

- 24 MNOK i inntekter, opp fra 2 MNOK i Q3-22

- 28 MNOK i driftsunderskudd, mot 3 MNOK i Q3-22

- Selskapet har gjennomført tunge investeringer i biomasse for å styrke markedsposisjonen 

Biomasse i sjøen.

- Det har vært et pågående arbeid for å effektivisere selskapet og sikre kapital for å levere på fremtidens ambisjoner

- Igangsatt mottiltak innen lysregime og fôring for å optimalisere produksjonen

- Integrasjon av Kråkøy Slakteri vellykket gjennomført

- 144 tonn WFE høstet, opp fra 0 tonn WFE i Q3-22

- Fikk nytt produksjonslokalitet, Bjørnvika

9M 2023 Høydepunkter

-186 MNOK i inntekter, 56 % opp fra 119 MNOK i Q3-22

- 188 MNOK i driftsunderskudd, mot 91 MNOK i Q3-22

- 4 544 tonn WFE slaktet, opp fra 2 990 tonn WFE 9M-22