Norcod opplever økte drivstoff og energipriser, noe som gir utfordringer for bedriften.

Røde tall for Norcod

Torskeoppdretteren omsatte i tredje kvartal for 1,6 millioner kroner, og resultatet før skatt endte på - 4,9 millioner kroner.

Publisert

Det skriver selskapet i sin tredjekvartalsrapport torsdag.

Norcod endte med et driftsresultat på - 3 millioner kroner i Q3, sammenlignet med - 16,5 millioner kroner i samme kvartal i fjor.

I børsmeldingen opplyser også selskapet at over 50 prosent av volumet for andre syklus har blitt forhåndssolgt av Norcod på faste kontrakter gjennom slakteperioden til slutten av juni.

Norcod har økt biomassen i løpet av kvartalet.

Økte utgifter

I løpet av 3. kvartal 2022 fortsatte Norcod å øke biomassen og forventet slaktevolum for fjerde kvartal skriver de er 1600 tonn.

- Prisvekst for fôr og drivstoff/energikostnader fortsette å gi Norcod utfordringer og oppdrettsnæringen generelt. Norcod har som forventet ikke hatt noen inntekter fra salg av produkter i kvartalet, noe som klart har hatt en negativ effekt på kontantstrømmen i løpet av perioden, skriver de.

Norcod skriver at 2022-generasjonen forventes å gi et estimert slaktet volum på 11 000 tonn og de påpeker at etterspørselen fra markedet er sterkt for torsk.