Med den nye lokaliteten Bjørnvika, har Norcod totalt seks lokaliteter langs norskekysten.

Norcod har fått godkjent ny lokalitet

Norcod har fått tillatelse til å etablere en ny lokalitet i Nesna kommune med en MTB på 3 599 tonn.

Publisert

Bjørnvika er selskapets andre lokasjon i Nesna, og sammen med Labukta danner det en produksjonsklynge med en samlet kapasitet på 7 200 tonn MTB.

Det melder selskapet i en børsmelding.

En av selskapets lokaliteter.

- Norcod har blitt svært godt mottatt av Nesna kommune, noe vi setter stor pris på, og vi ser frem til å fortsette det gode samarbeidet vårt. Vi anser denne andre lokaliteten i Nesna som perfekt egnet for oppdrett av torsk med god vanndybde, vanntemperatur og strømninger. Jeg er trygg på at fisken vår vil trives her, sier Norcods administrerende direktør Christian Riber.

Fokus på velferd og ansatte

Nesna kommune skriver at de er svært glad for at Norcod har fått godkjenning for en ny lokasjon for torskeoppdrett i Nesna. 

- Norcod er godt etablert i kommunen og bidrar til aktivitet og arbeidsplasser, noe som er veldig viktig for oss som en distriktskommune i overgang. Vi gratulerer Norcod med godkjenningen for torskeoppdrett i Bjørnvika og ønsker dem lykke til, sier ordfører Hanne Davidsen.

Norcod skriver videre at den nye lokaliteten vil bli utstyrt med toppmoderne teknologi for akvakultur, med fokus på velferd for både fisk og ansatte. 

Med Bjørnvika inkludert, har Norcod totalt seks lokaliteter langs den norske kysten, med til sammen 24 tillatelser og en MTB på 17 500 tonn. Norcod leverer nå slakteklar torsk fra sin tredje syklus og fullfører også prosessen med å sette ut fisk for sin fjerde syklus for sjøfasen i inneværende kvartal.