Fra anleggsområdet på Indre Harøya. Foto: Artec Aqua
Fra anleggsområdet på Indre Harøya. Foto: Artec Aqua

Nordic Steel tar del i Salmon Evolution

Nordic Steel har sammen med Artec Aqua designet viktig vannbehandlingsutstyr til det gigantiske oppdrettsanlegget Salmon Evolution i Møre og Romsdal. Nå skal Bryne-bedriften, som har eget kontor i Ålesund, produsere 180 tonn med utstyr til første byggetrinn.

Publisert

Nordic Steel har inngått kontrakt med Artec Aqua, som er totalentreprenør for  Salmon Evolution. 

- Nordic Steel har vunnet denne kontrakten i tøff konkurranse med et leverandørmarked som  virkelig har fått oppmerksomheten rettet mot oppdrettsnæringen. Pris har vært avgjørende,  men Nordic Steel har så langt også bevist god kompetanse og samhandling, sier Bjørnar Flem,  innkjøpssjef i Artec Aqua. 

- Vi er glade for tilliten fra Artec Aqua, som er en av de største utviklerne av oppdrettsanlegg på land. Med vår lange erfaring fra bransjen og kompetanse med å optimalisere produkter tilfører vi  verdi til både kunden og den maritime næringen. Vi garanterer samtidig norsk produksjon, noe  som gjør at kunden kan være tettere på. Vi gleder oss til samarbeidet med et så profesjonelt og  spennende selskap som Artec Aqua, sier Børre Lobekk, daglig leder i Nordic Steel.  

CO2- og nitrogen-luftere 

Nordic Steel skal produsere DeGasso-luftere basert på design og vannbehandlingsteknologi fra  Artec Aqua, som reduserer CO2- og nitrogeninnhold i driftsvannet til oppdrettsanlegget, noe  som er helt nødvendig for å sikre optimale forhold for fisken. 

Ola André Synes, Nordic Steel og Anders Haram, Artec Aqua.
Ola André Synes, Nordic Steel og Anders Haram, Artec Aqua.

- Vi skal produsere tolv CO2-luftere og seks nitrogen-luftere, som fjerner CO2 og nitrogen fra  vannet, ved å pumpe vannet i en rasende fart gjennom lufterne. Teknologien fra Artec Aqua  gjør det mulig å gjenbruke inntil 70 prosent av vannet med den vannbehandlingen som skjer i  CO2-lufterne, forklarer Ola André Synes, salgsansvarlig for Nordic Steel i Ålesund. 

Gjennom hver av CO2-lufterne, som har en vekt på cirka 10 tonn per stykk, skal det pumpes  inntil 60.000 liter vann i minuttet. Kunnskap om både utstyr og teknologi er helt nødvendig for  å levere på et nivå som dette.  

- Vi har vært tett på bransjen i mange år og bidrar med faglig og teknisk kompetanse som land basert fiskeoppdrett har god nytte av. Forståelse av god fiskehelse er helt sentralt, det samme  er riktige overflater, funksjon og kvalitet i produktene vi lager, forklarer Synes.  

Spesialistkompetanse til oppdrettsnæringen 

Nordic Steel har spesialistkompetanse og lang erfaring med å utvikle og produsere separasjons utstyr til offshore-installasjoner i inn- og utland. Kunnskapen og erfaringen tar selskapet med  seg for å optimalisere utstyr til den maritime næringen – nå også til oppdrett på land. 

- Separasjonsteknologi er overførbart fra offshore til akva og vannbehandling på et visst nivå.  I Nordic Steel har vi lang erfaring i optimalisering av design. I mange tilfeller kommer vi frem til  mer produksjonsvennlige løsninger, som også er mer kostnadseffektive for kunden, sier Synes. 

Første leveranse i august 

Arbeidet med å bygge Salmon Evolutions anlegg på Indre Harøya er godt i gang. Nordic Steel  skal levere første del av utstyret til Artec Aqua i august 2021.