Tomas Tømmerås er driftsdirektør i Nordlaks Produkter AS. Foto: Nordlaks/Deadline
Tomas Tømmerås er driftsdirektør i Nordlaks Produkter AS. Foto: Nordlaks/Deadline

Stanser driften etter råstoffmangel

Nordlaks Produkter har sendt varsel om permittering av 80 ansatte. Varselet gjelder perioden 11. til 27. mars for ansatte i filetfabrikken, og 14. til 27. mars for ansatte i slakteriet. Årsaken til permitteringen er råstoffmangel.

Publisert

Nordlaks Produkter AS er Nordlaks-selskapet som driver slakteri og videreforedling av laks på Børøya i Vesterålen. Permitteringer på grunn av råstoffmangel på vinteren er ikke noe nytt for bedriften. Det har skjedd hver vinter over mange år, med unntak av 2021 da utslaktingen av Nordlaks sin havfarm overlappet med perioden på vinteren hvor tilgangen på slakteklart råstoff er som lavest.

Nordlaks Oppdrett har denne uken sendt den siste fisken fra havfarmen til slakt. Havfarmen skal nå være tom for fisk frem til nytt utsett av laks til våren.

- Havfarmen har utgjort hoveddelen av grunnlaget for aktiviteten i slakteriet og filetfabrikken til Nordlaks Produkter frem til nå i år. Nå er andre driftssyklus i havfarmen avsluttet, og vi har per nå ikke tilgang til nok slakteklart råstoff til å opprettholde kontinuerlig drift i Nordlaks Produkter. I perioden vil vi gjennomføre kursing av ansatte og nødvendig vedlikehold, sier driftsdirektør Tomas Tømmerås i Nordlaks Produkter.

Flere avdelinger i Nordlaks Produkter, som renhold, bioteknisk og teknisk avdeling berøres ikke av permitteringen. Det gjelder også noen ansatte i slakteri- og videreforedling som settes til andre oppgaver i perioden.

Slakte ut liten fisk

Nordlaks fikk i fjor avslag på søknad om konvertering av Havfarm-tillatelsene. Konvertering av tillatelsene innebærer at Nordlaks kan benytte Havfarm-tillatelsene til å produsere fisk i ordinære oppdrettsanlegg mens Havfarmen er tom. Utfallet av søknaden er dermed viktig for produksjonsplanleggingen fremover. Ny søknad om konvertering ligger til behandling hos Fiskeridirektoratet.

- Det som gjør situasjonen i år spesiell er konsekvensene av konverteringssaken. Vi vil vite mer om råstoffsituasjonen utover våren etter at vi vet utfallet av konverteringssøknaden. Vi håper at vi kan fylle på med råstoff fra andre oppdrettsselskaper slik at vi kan ha kontinuerlig drift i Nordlaks Produkter etter denne stansen, sier Tømmerås.

Avslaget på konverteringssøknaden har gjort det nødvendig for Nordlaks Oppdrett å slakte ut liten fisk i løpet av vinteren. Dette var fisk som var planlagt å vokse videre ved bruk av de konverterte tillatelsene, og som dermed skulle utgjøre grunnlaget for aktivitet også i Nordlaks Produkter utover våren.

- Vi jobber hardt for å unngå ytterligere permitteringer, men vi ser at det vil bli lavere aktivitet utover våren enn vi opprinnelig hadde planlagt. Vi vil ha en nær dialog med de ansattes tillitsvalgte om situasjonen fremover og dersom det blir endringer, avslutter Tømmerås.