Gir krass kritikk til myndighetene

Sjømatdagene: Styreleder Kjell Bjordal i Nordlaks lot politikere og myndigheter få passet sitt påskrevet, til stor applaus fra deltakerne på Sjømatdagene.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er tre år eller eldre.

Dag to av sjømatdagene. Folk var litt slitne etter en lang konferansedag dagen i forveien, og det var behov for noe krutt for å vekke publikum i salen. Til alles store glede kom kruttet, personifisert av Kjell Bjordal i Nordlaks.

Bjordal sammenlignet krav, skatter og lignende som er gitt av myndighetene til oppdrettsnæringen, og poengterte at næringen er svært bærekraftig, i forhold til produksjon av storfekjøtt, og andre næringer som kommer mye dårligere ut hvis man skal ta hensyn til en bærekraftig produksjon.

Han gir krass kritikk til myndighetene som han mener i stor grad vanskeliggjør det å drive oppdrett. 

- Det vil gå generasjoner mellom hver gang vi i Norge gjør innovasjoner med større potensiale enn havbruk. Da plikter staten å ruge ut kolumbi-egget på best mulig måte for å sikre maks bærekraft og verdiskapning for landet. Det skjer ikke ved å slippe flere 10-talls etater inn i rorhuset hvor de fleste har helt andre agendaer og vetorett, poengterer Bjordal.

Mange kokker, mye søl

Bjordal sier de blir møtt av en ekstrem administrasjon, og at det er alt for mange ulike innstanser som er med på å styre reglene for næringen.

- Det er sju ulike departement, ni forskjellige sektorlover, tre forvaltningsnivå, 23 forskjellige tilsynsorganer, overlappende ansvar og motstridende regler, tiltagende beslutningsvegring og en ansvarsfraskrivelse.

Han understreker at det for andre næringer gjelder helt andre spilleregler. Driver man produksjon av kjøtt eller laks på land, får man subsidier og gode ordninger, mens man på sjøen blir møtt med skattelegging og et byråkrati uten sidestykke.

- Vi har fem ganger mer sjø enn land, legger han til.

Finurlig skattlegging

Bjordal viser til at produktiviteten av laks, vår viktigste eksportnæring etter olje, er halvert på 10 år. Han poengterte at både fisken og genetikken er den samme.

- Havet er også det samme, det er mindre lus på fisken enn noen gang, vi har stort sett de samme sykdommene som for 10 år siden, og utstyret og folkene er blitt forbedret.

Han understreket med dette at statens bidrag de siste ti årene kunne vært langt bedre for næringen, og at de regelrett bidrar til å ødelegge konkurransekraften med sine uttalige innstanser, og finurlige nye måter å skattlegge en svært bærekraftig næring på.