Konsernsjef Eirik Welde i Nordlaks.

Svakere bunnlinje til tross for rekordomsetning for Nordlaks

Tross rekordhøye priser og rekordomsetning i 2023, sitter Nordlaks igjen med et resultat etter skatt som er nærmere 50 prosent lavere enn året før. Årsaken er hovedsakelig en skatteøkning på 164 prosent sammenlignet med 2022.

Publisert

Nordlaks omsatte for 4,82 milliarder i 2023. Det er en økning på 370 millioner fra året før. I stor grad er det høye laksepriser og svak norsk krone som gir rekordomsetning også i år.

Skatteøkning på 436 millioner

Skatt er imidlertid økt med 436 millioner fra 2022, noe som gir en total skattekostnad på 701 millioner kroner.

For Nordlaks-konsernet betyr dette en bunnlinje som er 46 prosent svakere enn i 2022.

– Konsekvensene av at en vesentlig større andel av overskuddet går til skatt er at planlagte investeringer utsettes i tid, vi tar ned omfanget eller legger dem helt bort. Det betyr færre nye arbeidsplasser og færre oppdrag til leverandørnæringen, sier konsernsjef Eirik Welde i en pressemelding.

I motsetning til i fjor gikk Nordlaks egen produksjon av laks ned, fra 54 000 tonn i 2022 til 45 000 tonn i 2023.

– Det har vært et utfordrende år. Vi har hatt angrep av perlesnormaneter, høy forekomst av lus på grunn av den varme sommeren og vintersår. Det er ikke slik vi ønsker å ha det og når det gjelder lus og vintersår, jobber vi målrettet med luselasere og vaksineutvikling, sier Welde.

Ingen avlusing

Nordlaks melder de har hatt stor suksess med bruk av luselasere mot lakselus. På Havfarmen, som er Nordlaks sin største lokalitet, ble det ikke brukt avlusing på laksegenerasjonen som ble slaktet ut vinteren 2024.

– Nordlaks har hatt svært gode resultater med luselaser. Vi slipper avlusing som stresser fisken og det er både god fiskevelferd og gir bedre kvalitet for kundene våre, sier Welde.

Utviklingsprosjekt forsinket

Når det gjelder vintersår, som har vært et stort problem i havbruksnæringen i flere år, vil all fisken til Nordlaks være vaksinert med en ny type vaksine vinteren 24/25.

– Vi har testet ut ny vaksine som har vist gode resultater så langt. Vi har derfor tro på at vinteren 24/25 blir bedre når det gjelder vintersår. Slik det har vært de siste vintrene er ikke slik vi ønsker å ha det, men det tar flere år fra vi tester en ny vaksine til all fisken vi har i sjøen er vaksinert, sier Welde.

Det neste store utviklingsprosjektet til Nordlaks, den semilukkede tanken Hydra, skulle vært i drift i løpet av 2024. Prosjektet er forsinket fra entreprenør i Tyrkia og vil bli levert i 2025. Totalkostnaden er beregnet til rundt 1 milliard norske kroner og prosjektet ble satt i gang før grunnrenteskatt ble innført.

Fakta:

  • Omsetning: 4.821 MNOK – opp 370 MNOK fra 2022
  • Resultat før skatt: 1.261 MNOK – ned 34 MNOK fra 2022
  • Skatt: 701 MNOK – økt med 436 MNOK
  • Resultat etter skatt: 560 MNOK – ned 469 MNOK
  • Utbytte: 200 MNOK (hovedsakelig til dekning av formuesskatt)