Den nasjonale PD-strategiens rammer Ytre Namdal spesielt hardt og har potensial til å skrinlegge planlagte milliardinvesteringer i regionen, blant annet her ved SinkabergHansens anlegg på Marøya. Foto: Tom Lysø.

Vil flytte en halv million PD-smittet laks

Etter at det ble påvist PD-smitte på to av Sinkaberg Hansen sine lokaliteter i Nordland fikk de pålegg om å sanitesslakte tusenvis av laks, noe som vil medføre store konsekvenser for dem. Slakting av fisken pågår ved en av selskapets lokaliteter, men nestleder Svein-Gustav Sinkaberg håper å få reddet deler av den gjenstående fisken ved at den flyttes sørover.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er tre år eller eldre.

Sinkaberg Hansen fikk på slutten av fjoråret  påvist PD på deres to lokaliteter Lismåsøy og Tosen, og jobber nå med å fjerne fisk fra sistnevnte etter pålegg fra Mattilsynet.

Nestleder Svein- Gustav Sinkaberg forteller til kyst.no at det nå står veldig bra til med den resterende PD- fisken på lokaliteten.

- Siden laksen fikk påvist viruset SAV-2 har det knapt vært forhøyet dødelighet i noen av merdene. Ei heller har det vært noe vesentlig dropp i appetitten. Ifølge Patogen har dette vært den en svært mild påvisning av PD-virus, hvilket betyr at det heller ikke har vært klinisk utbrudd av sykdom i tilknytning til denne påvisningen, sier Sinkaberg.

Svein-Gustav Sinkaberg. Foto: Sinkaberg Hansen.

 Slakter flere steder

Sanitetsslakting av lokaliteten Lismåsøy startet i desember, så snart det ble gitt klarsignal fra Mattilsynet om lokal slakting.

- I første omgang ble vel 400 000 av den største fisken tatt ut. Siden fortsatte intensiv sanitetsslakting etter transport med lukket brønnbåt, i hovedsak ved vår fabrikk på Marøya ved Rørvik. De siste ukene har også slakteriet Nils Williksen AS i Vikna tatt del i jobben, samt at Lerøy Midt har vært involvert. Dette for å klare fristen for å ha tømt lokaliteten Tosen som er 24 . januar, opplyser han.

I utgangspunktet vil det da være igjen cirka 500 000 laks som selskapet håper å få flyttet til en lokalitet på Nordmøre.

Både den slaktede fisken, og den som kan bli flyttet, kan omsettes på ordinært vis, legger han til.

Likevel var det ikke en lett handling å gjøre.

- Vi må være så ærlige å si at det var heller trist å slakte den store mengden fra Tosen. Vi snakker om lusefri, rund og fin laks som etter utsett aldri har vært håndtert på noe vis. Andelen superior ved slakting lå på godt over 95 prosent. Dessverre var laksen sørgelig liten, rundt 2 kilo sløyd, forteller han.

- Store, samfunnsmessige konsekvenser

Sinkaberg karakterisere prosessen og saksgangen etter PD-påvisningene som krevende.

- Dialog og saksgang med Mattilsynet har vært omfattende, men samtidig høyst nødvendig. Ettersom vi bare i denne saken snakker om totalt 2,7 millioner fisk som nå i 2017 etter planen skulle gitt vel 12 000 tonn slaktemoden laks til produksjon. Dette utgjør direkte om lag fire måneders arbeid for om lag 100 personer knyttet til vårt slakteri- og filetproduksjon. Derfor har de store, samfunnsmessige konsekvensene ligget til grunn når vi har arbeidet for en best mulig løsning for alle parter.

- Hvor store tap snakker vi om for selskapets del?

- Det er vanskelig å si noe konkret om hvor stort tapet blir i denne saken. Jeg tror det beste vi kan håpe på er at resultatet vårt på Vår16- generasjonen går i null. Med en planlagt produksjon på vel 12 000 tonn så er det klart at tapet blir formidabelt.

Han legger til at det fortsatt en del uklarhet rundt hvordan det endelige utfallet innen permitteringer blir.

- Blant annet søker vi fortsatt ulike alternativ og mulige nye avtaler rundt råstoff for å kompensere de konkrete følgene for våre ansatte. Likevel ligger det an til permitteringer, men både tidsrom og varighet vil være påvirket av vedtak i forvaltningen.

Kan ikke forsette slik

Sinkaberg understreker igjen at dagens forvaltning av PD-viruset med Nord-Trøndelag som observasjonssone ikke kan fortsette.

- Det trengs endringer i regelverket som gir aktørene på Namdalskysten mer forutsigbare driftsvilkår. Slik denne virussykdommen i dag forvaltes, er store samfunnsinteresser knyttet til arbeidsplasser og avledet virksomhet i den nordtrønderske landindustrien faktisk truet, slår han fast.

Les også: